Kulturbarn 0-8: Sluttrapport med anbefalinger lansert

24.03.2021 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Kulturbarn 0-8: Sluttrapport med anbefalinger lansert

OSLO: Prosjektet Kulturbarn 0-8, som Norsk kulturskoleråd har vært medansvarlig for, er ved veis ende. I dag ble en sluttrapport lansert. En av anbefalingene i rapporten, er at det bør etableres nasjonale nettverk knyttet til kunst og kultur for de yngste barna.

 

Samarbeidspartnerne bak Kulturbarn 0-8 er Kulturtanken, Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen og Norsk kulturskoleråd. 42 kommuner søkte om å få bli Kulturbarn-kommune da dette var mulig ved oppstarten av prosjekter i 2019. Seks kommuner ble valgt ut i prosjektet som skal styrke kunst og kultur til de yngste barna.

 

Prosjektets overordnede mål har vært å oppnå samarbeid innad i kommunene samt finne måter å bruke den kunst- og kulturfaglige kompetansen på tvers av institusjonene.

 

I rapporten kommer en med noen anbefalinger:

 

  • Det bør etableres nasjonale nettverk knyttet til kunst og kultur for de yngste barna.
  • Det bør gjennomføres et kompetanseløft innenfor praktisk-estetiske fag for personalet som jobber med målgruppen.
  • Det bør etableres en nasjonal og politisk forankret ordning som sikrer kunst- og kulturopplevelser og besøk av profesjonelle utøvere for alle barnehagebarn.
  • Erfaringene og de tilhørende perspektivene som prosjektet har bidratt til å løfte fram kan danne utgangspunkt for videre forsknings- og utviklingsarbeid, for eksempel i form av master og ph.d.-prosjekt.

I rapporten presenteres de viktigste funnene fra utviklingsprosjektene i de seks Kulturbarn-kommunene (Målselv, Røros, Sunnfjord, Øygarden, Kristiansand og Fredrikstad) samt erfaringer fra de to Kulturbarn-konferansene som er arrangert i prosjektperioden. I rapporten deles en erfarte suksessfaktorer for å jobbe med kunst, kultur, kreativitet og kompetanse hos barn i alderen null til åtte år. 

 

De seks viktigste suksessfaktorfunnene oppsummeres kort i disse punktene:

 

  • Helhetlig samarbeid med profesjonelle utøvere
  • Synliggjøring
  • Forankring på ulike nivåer
  • Involvering av hele personalgrupper
  • Nettverksbygging
  • Dokumentasjon og refleksjon

Rapporten finner du på kulturtanken.no her

 

Der finner du også mer informasjon om Kulturbarn 0-8, inkludert en videopresentasjon av prosjektet.

 

Kuturskolen sentral i prosjektene

 

Kulturskolen har hatt prosjektlederansvar i de fleste kommunene og ivaretatt sin rolle som et lokalt ressurssenter. Ulike samarbeidsmodeller har skapt innsikt i og synliggjort hverandres ressurser, og dette kommer til å fortsette. I flere av kommunene har de øvrige samarbeidspartene blitt bedre kjent med kulturskolen og sett hvordan de kan dra nytte av dens kompetanser på flere områder.

 

På samme måte har kulturskolene blitt bedre kjent med barnehagene og andre aktører i kommunen og funnet flere arenaer til varig samarbeid.

 

På lanseringa ble rapporten presentert av prosjektgruppa, som har bestått av rådgiver Elin Kvernmoen i Norsk kulturskoleråd, rådgiver Kathrine Pedersen ved Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen og prosjektleder Ragnhild Bøhle, Kulturtanken.

 

Lanseringa skjedde på nett, via en livestrømming på kulturtanken.no. På lanseringa var det innledningsvis innlegg ved kulturminister Abid Q. Raja, direktør Øystein Strand i Kulturtanken, direktør Morten Christiansen i Norsk kulturskoleråd, senterleder Ann Karin Orset ved Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen og avdelingsdirektør June Mariann Breivik i Kulturtanken.

 

Opptak av hele lanseringa kan du se på kulturtanken.no her

Les flere nyheter!