Ungdom kan søke fordypningstilbud innen musikk

02.03.2021 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Ungdom kan søke fordypningstilbud innen musikk

TRONDHEIM: Talentutviklingsprogrammet Unge musikere (TUP) er nå mulig å søke for unge musikere i hele landet. Søknadsfristen er 15. mars (men merk: utvida til 1. april noen steder), øvre aldersgrense er 19 år og for mange kulturskoleelever er dette et attraktivt fordypningstilbud.

 

Programmet er utviklet i samarbeid mellom de statlige institusjonene som gir høyere utøvende musikkutdanning i Oslo, Bergen, Kristiansand, Stavanger, Tromsø og Trondheim. Hver institusjon har ansvar for et bestemt geografisk område.

 

TUP skal gi spesielt talentfulle ungdommer ekstra utfordringer og muligheter, og være et tillegg til undervisninga de mottar på sin lokale kulturskole, videregående skole eller gjennom privatopplæring. Tilbudet gis i samarbeid med elevens kulturskole, videregående skole eller privatskole/-lærer.

 

Tilbudet omfatter blant annet

 

  • individuell undervisning på instrument
  • gruppeundervisning i musikkteori og gehør
  • samspillgrupper

Det gis undervisning omtrent hver tredje uke gjennom hele undervisningsåret. Opplegget kan variere mellom institusjonene. Mer informasjon på nettstedene til de enkelte institusjonene, som det fins informasjon om i brosjyren som er vedlagt her.

 

Det blir lagt vekt på et samarbeid med lokale lærere om undervisning og repertoar.

 

Undervisningen er gratis, men elevene må selv betale nødvendige reise- og oppholdsutgifter for å delta. Elever med ekstra store reisekostnader kan få reisestøtte som dekker en del av utgiftene.

 

Programmet omfatter i utgangspunktet alle instrumenter og sjangere. Dersom den institusjonen eleven hører til etter den geografiske fordelingen ikke har tilbud på elevens instrument, kan det være mulig å tilby eleven plass ved en av de øvrige institusjonene. Søknad skal likevel sendes til den institusjonen der eleven har geografisk tilhørighet.

 

Om opptaket

 

Opptak til programmet skjer etter opptaksprøve. Opptaksprøven finner sted på hver enkelt institusjon (høgskole eller universitet) i løpet av april/mai.

 

Opptak skjer normalt for to år. Etter to år er det mulig å søke nytt opptak. Øvre aldersgrense er 19 år.

 

Om søknaden

 

Søknad må skje i samråd med lærer på den enkelte kulturskole, videregående skole eller privatskole/-lærer. Det er begrenset antall plasser i talentutviklingsprogrammet. En bør derfor bare søke opptak for elever som er spesielt talentfulle, som kan gjøre seg nytte av et tilrettelagt talenttilbud og som vil kunne takle en prøvespillsituasjon selv om eleven ikke skulle bli tatt opp.

 

Søknadsskjema fins på nettstedet til den institusjonen det søkes ved.

 

Søknadsfrist: Opprinnelig 15. mars 2021, men forlenga til 1. april noen steder. Kulturskolerådet kjenner til at dette i all fall gjelder NTNU, men ikke for UiT, Norges arktiske universitet.

Les flere nyheter!