Oppstart av arbeidet med å heve kvaliteten på kulturskolen som praksisarena

2021 Praksisfeltet 11.3.png
GOD OPPSLUTNING: Både UH-sektoren og kulturskolen var godt representert på dagens møte.
11.03.2021 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Oppstart av arbeidet med å heve kvaliteten på kulturskolen som praksisarena

STAVANGER: Norsk kulturskoleråd har initiert en prosess for at utdanningstilbydere med kulturskolen som praksisplass skal få en dialog med kulturskolefeltet, om hvordan slik praksis kan bli best mulig – til beste for alle parter, og slik at studentene får maksimalt utbytte av praksisen.

 

Prosessen er i gang, torsdag 11. mars var Norsk kulturskoleråd vertskap for et oppstartsmøte med god oppslutning både fra UH-sektoren og kulturskolen.

 

– Vi har opplevd at mange er villige til å bidra inn i dette arbeidet, og kanskje fører det fram til en slags norm eller veiledning for hvordan dette området kan utvikles – til det beste for alle involverte, sier Anders Rønningen, FoU-leder i Norsk kulturskoleråd.

 

Norsk kulturskoleråds rolle i dette er beskrevet i handlingsplanen til Kulturskolerådets FoU-gruppe, der målet er å etablere en felles forståelse – en felles standard – for hva som er god praksis for PPU- og (fag)-lærerstudenter i kulturskolen, og bidra til økt bruk av kulturskolen som praksisarena.

 

I PPU-forskriften av 2017 ble det åpnet for at inntil halvparten av praksis i PPU-utdanninger med kunstfaglig innretning kan gjennomføres i kulturskolen,

 

– Dette er et stort potensial for kulturskolefeltet, fordi en både har mulighet til å øke samhandlingen med UH-sektoren, bidra til en utviklende, yrkesforberedende praksis samt gi økt rekruttering inn i kulturskolen som arbeidsplass, sier Anders Rønningen.

 

FoU-gruppa har jobbet mye med dette i 2020 og 2021, og har blant annet fremskaffet informasjon som var etterspurt av Kunnskapsdepartementet i forbindelse med arbeidet med stortingsmeldinga om barne- og ungdomskultur.

 

Norsk kulturskoleråd har gjennomført en større undersøkelse i kulturskolefeltet hvor behovet for PPU-utdanning er kartlagt, og det også er samlet en oversikt over alle relevante PPU-utdanninger for kulturskolen.  

 

– Dette møtet var det første hvor denne arbeidsgruppa kom sammen, og det markerer starten på et langsiktig arbeid. Det var inspirerende å oppleve de mange innspillene som kom fra både kulturskolefeltet selv, fra utdanningstilbydere, Universitets- og høgskolerådet samt PPU-studenter. Vi har forventninger til dette arbeidet, og dette ble et godt grunnlag for å ta ut mer av det potensialet som ligger i styrket partnerskapssamarbeid mellom kulturskolene og UH-sektor, sier Rønnaug Rummelhoff Bakke (bildet), rådgiver i Norsk kulturskoleråd og som ledet møtet. 

 

Les også: Kulturskolerådet fokuserer PPU-utdanning og kulturskole

Les også: Webinar om PPU og kulturskolen

Les også: Rapport om PPU og kulturskolen

Les flere nyheter!