Kulturskole-tv: Kulturskole for de få

20.10.2022 Egil Hofsli (tekst og kollasj) NIFTI (foto)
Del på:

Kulturskole-tv: Kulturskole for de få

OSLO: Det handler om inkludering i kulturskolen i sjette episode i høstens Kulturskole-tv-sesong. Episoden har tittelen "Kulturskole for de få" og er nå publisert her på kulturskoleradet.no og i flere sosiale medier.

 

I episoden "Kulturskole for de få" medvirker Mads Brun Høy (bildet), partner i Æra Strategic Innovation.

 

Brun Høy snakker blant annet om en kommunal nullvisjon når det gjelder utenforskap, og har et håp om at landets kommuner skal sette arbeidet med å motarbeide utenforskap høyt på sin kommunale agenda, også i sine kulturskoler.

 

Programleder er Terje Lindberg. Programmet er produsert av NIFTI, på oppdrag fra Norsk kulturskoleråd.

 

Her ser du Kulturskole-tv-episoden "Kulturskole for de få":

 

Sju episoder –  ny episode annenhver uke 

 

Opptakene til den nye sesongen med Kulturskole-tv er gjort våren 2022. Gjennom denne sesongen setter Norsk kulturskoleråd søkelys på temaområder som er viktige for kulturskolefeltet, både nå og framover. I episodene medvirker blant annet rikspolitikere, eksperter på de ulike temaområdene samt representanter for kulturskolefeltet.

 

Terje Lindberg, nestleder i Norsk kulturskoleråds hovedstyre, har vært primus motor for prosjektet og er som nevnt også programleder. Hege Hagedal og Jens Nyland, begge rådgivere i Norsk kulturskoleråd, har bidratt med produksjon og prosjektledelse.

 

Episodene går inn i hvert sitt temaområde, og gjennom samtaler med både beslutningstakere og fagpersoner har en forsøkt å løfte og belyse både mulighetsrom og utfordringer. I tillegg vil flere av episodene gi et innblikk i hvordan praksisfeltet forvalter og innretter seg på områdene.

 

Dette er høstens Kulturskole-tv

 

Forny deg eller dø

Om innovasjon i kulturskolen.

Publisert 18. august.

Kan ses her: Vimeo, YouTube, Facebook

Utestengt og glemt

Om barrierer i kulturskolen.

Publisert 25. august.

Kan ses her: Vimeo, YouTube, Facebook

Skole, men ikke skole

Om samarbeidet mellom kulturskole, grunnskolen og SFO.

Publisert 8. september.

Kan ses her: Vimeo, YouTube, Facebook

Spagaten mellom bredde og topp

Om fordypning i kulturskolen.

Publisert 22. september.

Kan ses her: VimeoYouTubeFacebook

Signalbygg eller gymsal

Om kulturskolebyggutfordringer.

Publisert 6. oktober.

Kan ses her: Vimeo, YouTube, Facebook

Kulturskole for de få

Om inkludering i kulturskolen.

Publisert 20. oktober.

Kan ses her: Vimeo, YouTube, Facebook

Alene eller sammen

Om kulturskolen som ressurssenter.

Publiseres 3. november.

 

Første episode i høstens sesong med Kulturskole-tv hadde premiere under Arendalsuka 2022. De øvrige episodene publiseres i forbindelse med utgivelser av nyhetsbrevet Kulturtrøkk, og vil normalt være tilgjengelig fra kl. 06.30 de aktuelle datoene. 

 

Som du ser i tabellen over vil høstens episoder være å finne flere steder på nett. I tillegg til å se de nyeste episoden direkte i denne nyhetssaken, så finner du den blant annet på Norsk kulturskoleråds kanal på Vimeo, der du også finner alle tidligere Kulturskole-tv-episoder samt alt annet Kulturskolerådet har produsert av film.

Les flere nyheter!