Erfaringsdelingssamlinger om fordypningsarbeid i kulturskolen

03.10.2022 Egil Hofsli (tekst) Kenny Eliason/Unsplash (foto)
Del på:

Erfaringsdelingssamlinger om fordypningsarbeid i kulturskolen

TRONDHEIM: I høst arrangerer Norsk kulturskoleråd åtte fylkesvise erfaringsdelingssamlinger med fokus på fordypningstilbud i kulturskolen. Påmeldingsfristene nærmer seg, første fristhøst gjelder Vestland: Fredag 7. oktober.

 

Samlingene er ledd i arbeidet med å spre erfaringer fra fordypningsarbeidet i de kulturskolene som våren 2022 fikk midler fra ordningen Inkluderende kulturskoler.

 

Påmelding gjøres på kulturskoleradet.no. Oversikt over samlingene med påmeldingslenker lengre nede i artikkelen.

 

Gjennom ordningen Inkluderende kulturskoler støtter Sparebankstiftelsen DNB de neste to årene fordypningsprogram i kulturskolen med 12,5 millioner kroner. I mai ble det klart hvilke 24 tiltak som får stimuleringsmidler gjennom ordningen. På høstens erfaringsdelingssamlinger vil representanter for tiltak som fikk stimuleringsmidler stille som bidragsytere.

 

Målgruppene for samlingene er aktører i praksisfeltet i det helhetlige opplærings- og utdanningsløpet. Det vil si ansatte ved kulturskoler, videregående skoler, folkehøgskoler, universitet og høgskoler samt innen det frivillige organisasjonslivet. Men også andre som finner fordypningsarbeid i kulturskolen interessant kan delta som observatører.

 

Dialogkonferansen som ledd i kulturskoleutvikling

 

Programmet på erfaringsdelingsamlingene er bygd opp etter modell av dialogkonferansen som metode. Dialogkonferansen er en møteplass for erfaringsdeling, som del av (kulturskole)utviklingsarbeidet. Dialogkonferansen som konferanseform følger en fast oppsatt læringsstruktur med fire «læringsrom», med erfaringsdeling og refleksjon gjennom ulike møter med andres praksis og fortellinger, bundet sammen med teori, begreper og modeller.

 

Dialogkonferansen som metode og møteplass bygger på ideen om nettverk og samhandling om det uferdige, gjennom erfaringsdeling og kritisk refleksjon over egen praksis.

 

Høstens dialogkonferanse, med fokus på kulturskolens fordypningsprogram, er den første i en rekke på tre slike konferanser og er et tiltak knyttet til ordningen Inkluderende kulturskoler.

 

Plenums- og gruppeøkter

 

Med fokus på erfaringslæring vil alle deltakere bli invitert inn til aktiv deltakelse i to gruppeøkter i løpet av dagen. Den første økta har fokus på begrepet fordypning – hva legger vi egentlig i det? I den siste gruppeøkta er temaet veien videre, med innspill til helt konkrete tiltak i egne kommune når en kommer hjem – ut fra det en har hørt og lært i løpet av dagen.

 

I plenumsøktene handler det visjoner for arbeidet med fordypningsarbeidet samt deling av erfaringer med arbeidet så langt. Bidragsytere i plenumsøktene er mottakere av stimuleringsmidler knyttet til ordningen Inkluderende kulturskoler, samarbeidsparter fra UH-sektoren, fylkeskommuner m.m. samt ansatte og valgte fra Norsk kulturskoleråd.

 

Viktig tiltak – relevant strategi

 

Dialogkonferansene er også et tiltak i Norsk kulturskoleråds sitt arbeid med å bidra til utvikling av opplæringsprogram fordypning i landets kommuner, med fokus på regional samhandling. Kulturskolerådet har en egen relevant strategi, «Fordypning med mangfold», der målene er at strategien skal bidra til

 

  • barn og unges rett til å være en del av et fordypningsprogram uavhengig av hvor de bor
  • å skape strukturer og systemer for samhandling mellom aktuelle aktører på regionalt nivå, med en nasjonal forankring
  • å sikre økonomisk forutsigbarhet for varige regionale organiseringsmodeller knyttet til kulturskolenes fordypningsprogram

Erfaringsdelingssamlingene høsten 2022

Fylke

Påmeldingslenke

Påmeldingsfrist

Dato

Sted

Innlandet

Påmelding

Frist: 10. okt.

24. okt.

Kl. 10.00-15.00

Gjøvik

Strand hotell

Trøndelag

Påmelding

Frist: 11. okt.

25. okt.

Trondheim

Samlingssted

ikke klart

Vestfold og

Telemark

Påmelding

Frist: 13. okt.

27. okt.

Kl. 10.00-15.00

Porsgrunn

Porsgrunn kulturskole

(Merk: lunsj på Wic hotell)

Møre og

Romsdal

> Påmelding

Frist: 14. okt

28. okt.

Ålesund

Thon Hotel Ålesund

Vestland

Påmelding

Frist: 7. okt.

4. nov.

Kl. 09.00-13.00

Bergen

Bergen Scandic City

 

Viken

Påmelding

Frist: 24. okt.

7. nov.

Kl. 10.30-15.30

Bærum

Kunnskapssenteret

i Sandvika

Rogaland

Påmelding

Frist: 25. okt.

8. nov.

Kl. 10.00-15.00

Stavanger

Stavanger kulturskole

Nordland /

Troms,

Finnmark og

Svalbard

> Påmelding

Frist: 12. des.

16. des.

Nettsamling

 > Tilbake til toppen av artikkelen

 

Les flere nyheter!