Kulturskole-tv: Signalbygg eller gymsal

06.10.2022 Egil Hofsli (tekst og kollasj) NIFTI (foto)
Del på:

Kulturskole-tv: Signalbygg eller gymsal

OSLO: Utfordringer knytta til kulturskolebygg og -lokaler har fokus i femte episode i høstens Kulturskole-tv-sesong. Episoden har tittelen "Signalbygg eller gymsal" og er nå publisert her på kulturskoleradet.no og i flere sosiale medier.    

 

I episoden "Signalbygg eller gymsal" medvirker Torstein Busland (bildet), seniorrådgiver innen idrettspolitikk i Norges idrettsforbund, der han arbeider med anleggsrådgivning.

 

Uansett om det er idrettshaller eller kulturskolebygg som skal planlegges og bygges, ser Busland det som veldig viktig at først tar seg den nødvendige tida til å finne ut og bestemme seg for hva en egentlig trenger, og lager gode romprogram for de aktivitetene som skal på plass i bygget. Han råder også kulturskolebyggplanleggere til å søke råd hos organisasjoner o.l. som har den beste kompetanse på det å skape kulturskolelokaler og -bygg med den nødvendige kvaliteten.

 

Programleder er Terje Lindberg. Programmet er produsert av NIFTI, på oppdrag fra Norsk kulturskoleråd.

 

Her ser du Kulturskole-tv-episoden "Signalbygg eller gymsal":

 

Sju episoder –  ny episode annenhver uke 

 

Opptakene til den nye sesongen med Kulturskole-tv er gjort våren 2022. Gjennom denne sesongen setter Norsk kulturskoleråd søkelys på temaområder som er viktige for kulturskolefeltet, både nå og framover. I episodene medvirker blant annet rikspolitikere, eksperter på de ulike temaområdene samt representanter for kulturskolefeltet.

 

Terje Lindberg, nestleder i Norsk kulturskoleråds hovedstyre, har vært primus motor for prosjektet og er som nevnt også programleder. Hege Hagedal og Jens Nyland, begge rådgivere i Norsk kulturskoleråd, har bidratt med produksjon og prosjektledelse.

 

Episodene går inn i hvert sitt temaområde, og gjennom samtaler med både beslutningstakere og fagpersoner har en forsøkt å løfte og belyse både mulighetsrom og utfordringer. I tillegg vil flere av episodene gi et innblikk i hvordan praksisfeltet forvalter og innretter seg på områdene.

 

Dette er høstens Kulturskole-tv

 

Forny deg eller dø

Om innovasjon i kulturskolen.

Publisert 18. august.

Kan ses her: Vimeo, YouTube, Facebook

Utestengt og glemt

Om barrierer i kulturskolen.

Publisert 25. august.

Kan ses her: Vimeo, YouTube, Facebook

Skole, men ikke skole

Om samarbeidet mellom kulturskole, grunnskolen og SFO.

Publisert 8. september.

Kan ses her: Vimeo, YouTube, Facebook

Spagaten mellom bredde og topp

Om fordypning i kulturskolen.

Publisert 22. september.

Kan ses her: VimeoYouTubeFacebook

Signalbygg eller gymsal

Om kulturskolebyggutfordringer.

Publisert 6. oktober.

Kan ses her: Vimeo, YouTube, Facebook

Kulturskole for de få

Om inkludering i kulturskolen.

Publiseres 20. oktober.

Alene eller sammen

Om kulturskolen som ressurssenter.

Publiseres 3. november.

 

Første episode i høstens sesong med Kulturskole-tv hadde premiere under Arendalsuka 2022. De øvrige episodene publiseres i forbindelse med utgivelser av nyhetsbrevet Kulturtrøkk, og vil normalt være tilgjengelig fra kl. 06.30 de aktuelle datoene. 

 

Som du ser i tabellen over vil høstens episoder være å finne flere steder på nett. I tillegg til å se de nyeste episoden direkte i denne nyhetssaken, så finner du den blant annet på Norsk kulturskoleråds kanal på Vimeo, der du også finner alle tidligere Kulturskole-tv-episoder samt alt annet Kulturskolerådet har produsert av film.

Les flere nyheter!