Veiledning i kulturskoleutvikling: – Prosessen får oss til å handle

18.10.2022 Egil Hofsli (tekst) Privat (foto)
Del på:

Veiledning i kulturskoleutvikling: – Prosessen får oss til å handle

ÅLEN: Norsk kulturskoleråd utlyser nå en ny runde med veiledning i kulturskoleutvikling – skreddersydd for landets kommuner. Holtålen kommune deltok i tredje runde, og derfra rapporterer Pancho Panchev, rektor ved Holtålen kulturskole, om godt utbytte av veiledningen kommunen fikk i perioden 2020–2022.

 

> Nyhetssak om utlysning av veiledning i kulturskoleutvikling 2023–2024

 

"Veiledningsprosessen får oss til å handle. Vi må levere, det er forpliktende. Og bedre samhandling mellom lærere er bra for kommunen og oppveksten generelt", skriver Pancho Panchev i dette innlegget om hans kommune og kulturskoles erfaringer med og utbytte av å motta veiledning i kulturskoleutvikling:

 

Veiledningsprosessen får oss til å handle

Litt bakgrunnsinformasjon: Holtålen kommune er en liten kommune med et rikt kulturliv, der kulturskolen er en viktig del av barn og ungdoms oppvekst og utvikling. Kulturskolen har cirka 100 elevplasser og seks ansatte i små stillinger (1,75 årsverk). Det undervises i fagene musikk, dans/ballett og tegning og maling. Siden kulturskolen (den gang musikkskole, red.anm.) ble etablert i 1984, har vi hatt stadig vekst i bredde og omfang. I dag utvikler samfunnet seg raskere enn noen gang tidligere, og som kulturskoleleder så jeg etter en mulighet til å gjøre noe for «å henge med» i utviklingen.

 

Tilførte oss positiv energi og motiverte oss 

 

Høsten 2020 startet vår reise med veiledning i kulturskoleutvikling arrangert av Norsk kulturskoleråd. Ønsket mitt var å utvikle kulturskolen i takt med samfunnet, etablere kontinuerlig utviklingsarbeid i kulturskolen og se kulturskolen i et Kommune 3.0-perspektiv.

 

Vi dannet ei arbeidsgruppe som besto av ordfører Arve Hitterdal, assisterende kommunedirektør Aagoth Johanne Moe, ressurslærer Ola Kjerrengvoll samt meg som leder i kulturskolen.

 

Gjennom Kulturskolerådets veilederkorps fikk vi veiledning som tilførte oss både positiv energi og motiverte oss til å se hverdagen fra en annen vinkel.

 

Som kulturskoleleder gikk jeg inn i veiledningsprosessen med åpent sinn og stor nysgjerrighet. Parallelt deltok jeg i kulturskolevarianten av studiet Ledelse av prosesser del 2. Til sammen ga disse to «prosessene» meg et meget godt utbytte, der jeg forsto verdien av å koble teori, forskning og praksis.

 

I samlingene vi har hatt sammen med veileder, har ansatte i kulturskolen blitt sett og anerkjent av politisk og administrativ ledelse, og kommunens ledelse har blitt kjent med utfordringene i hverdagen på kulturskolen. Vår ordfører sa det sånn: «Det beste er å komme sammen med lærerne og utvide horisonten».

 

I starten var ikke forventningene til møtene så store, men ut fra møtene kom alle ut med mye til ettertanke. Dette har vært fruktbar aksjonslæring. Å skape forståelse gjennom refleksjon og dialog, fra individuell kunnskap til organisatorisk kunnskap. Dette la også grunnlaget for å drive utviklingsarbeid ut fra erkjente behov. Å ta i bruk ulike verktøy som støtte til arbeidet videre. Å måle tiltak. 

 

Gjennom veiledningen har vi også lært hvordan vi kan gjennomfører andre prosesser i kommunen, og forankre disse.

 

Hva betyr begrepet forankring for oss?

 

Veiledningen har vært godt forankret i kommunens ledelse, som har jobbet med prosessen, tatt seg tid til viktig refleksjon og som gjennom samtaler fått eierskap til kulturskolen, eierskap i utviklingsprosessen, eierskap til det som skjer i undervisningsrommet.

 

Kulturskolen er ikke bare for barn og ungdom innen opplæring av musikk, dans og kunst. Den er for alle innbyggere, i alle aldersgrupper. Den kan brukes i barnehage, skole, helse og andre kommunale sektorer som trenger kompetanse innen musikk, for eksempel musikkterapi i oppvekst og helse osv.

 

Hva er bra med veiledningen?

 

Veiledningsprosessen får oss til å handle. Vi må levere, det er forpliktende. Og bedre samhandling mellom lærere er bra for kommunen og oppveksten generelt.

 

Det har vært felles samlinger med alle kommunene i veiledningsperioden der alle utveksler erfaringer fra veiledningen. Det gir også mye læring og nye tanker. Noen av disse samlingene har vært lagt til Gardermoen – en plass alle kan komme seg lett til. Noen har vært arrangert digitalt pga. pandemirestriksjoner. Det kunne ha vært interessant å få innsyn i andres praksis ved å besøke og samles hos en annen deltakerkommunene, der mulighetene for gjennomføring er lagt til rette. Kanskje noe å tenke på?

 

I vårt arbeid med prosessen har vi definert et fokusområde. Alle lærere har vært aktive og har hatt eierskap og medvirkning. Kommunens ledelse støttet arbeidet og har lagt til rette for gjennomføring av arbeidet. Lærere og ledelse hadde en forent forståelse av at strukturelle endringer måtte til for at en kunne jobbe med utvikling av kulturskolen. Disse endringene har vært et stort skritt framover for oss og vi gleder oss til fortsettelsen.

 

Jeg takker Norsk kulturskoleråd for at Holtålen kommune fikk muligheten av å delta i veiledning i kulturskoleutvikling.

 

Pancho Panchev

Kulturskolerektor

Holtålen kommune

Les flere nyheter!