Kulturskolerådet har laget praksisveileder for kulturskolen

11.10.2022 Egil Hofsli (tekst og illustrasjon)
Del på:

Kulturskolerådet har laget praksisveileder for kulturskolen

TRONDHEIM: Norsk kulturskoleråd er til for å bidra til utvikling i det kommunale kulturskolefeltet. For at kompetansene som trengs i framtidas kulturskole skal kunne utvikles, mener Kulturskolerådet det er viktig med godt samarbeid mellom kulturskolene og utdanningsinstitusjonene. Og i den anledning har Kulturskolerådet laget Praksisveileder for kulturskolen.

 

Rammeplanen for PPU-utdanningen – utdanningsveien de fleste kulturskolelærere går – gir rom for at inntil halvparten av praksis kan legges til kulturskolen. Kulturskolerådet mener det er naturlig at utdanningsinstitusjonene benytter seg av dette.

 

«Vi må sikre at praksisen i kulturskolene er representativ for hvordan yrket skal være i fremtiden, og at den blir en godt integrert del av kulturskolelærerutdanningen. Det trengs utviklingsorienterte kulturskoler, med et bevisst forhold til det å være praksis-kulturskole, som søker samarbeid med utdanningsinstitusjoner og gir kompetent veiledning», skrives det i veilederens forord, signert av Kulturskolerådets direktør Morten Christiansen og FoU-leder Anders Rønningen.

 

Arbeidet med praksisveilederen er forankra i Norsk kulturskoleråd så vel som hos nasjonale myndigheter. Dokumentet er utvikla av FoU-avdelinga i Norsk kulturskoleråd. Skrive- og utviklingsprosessen er ledet av Rønnaug Rummelhoff Bakke og Merete Wilhelmsen, begge rådgivere i Norsk kulturskoleråd, med hjelp fra Inger Anne Westby, dosent med Norges musikkhøgskole og medlem i ressursteam for Norsk kulturskoleråd.

 

Dokumentet kalles altså «praksisveileder, og tanken er at veilederen skal ramme inn og løfte fram noen av mulighetene de kommunale kulturskolene har til samarbeid med universitet og høgskoler samt én av de viktigste forutsetningene for at barn og unge skal ha et godt kulturskoletilbud:

 

Godt forberedte og kompetente kulturskolelærere.

 

«Dokumentet er ikke tenkt som en bruksanvisning eller et statisk dokument. Det inneholder relevant informasjon som kan være viktig å ha med seg når en arbeider med å utvikle kulturskolen som praksisarena. Vi håper at denne første versjonen kan prøves ut, og vi ser for oss at den revideres ganske raskt. Vi vil legge opp til informasjonswebinarer og lage arenaer for erfaringsdeling både for kulturskoler og UH-institusjoner, der tematikken behandles med utgangspunkt i dette dokumentet», skrives det i forordet.

 

> Praksisveileder for kulturskolen

Les flere nyheter!