Nordisk musikk- og kulturskolekonferanse i Oslo i mål

25.10.2022 Egil Hofsli (tekst) Diverse (foto)
Del på:

Nordisk musikk- og kulturskolekonferanse i Oslo i mål

OSLO: Norsk kulturskoleråd var 26.–27. oktober vertskap for Nordisk musikk- og kulturskolekonferanse. Den ble arrangert i Oslo, og målet var å styrke det nordiske samarbeidet om musikk- og kulturskoler samt diskutere felles problemstillinger rundt utvikling av disse – til beste for barn og unge i nordiske lokalsamfunn.

 

Nordisk Musikk- og kulturskoleunion (NMKU) var konferansearrangør, med Norsk kulturskoleråd som lokalt vertskap. Konferansen fant sted på Voksenåsen i Oslo, samme sted som samme type konferanse ble arrangert i 2017.

 

– I lys av fjorårets stortingsmelding om barne- og ungdomskultur samt ambisjonene i denne – om å styrke det nordiske samarbeidet omkring kulturskole – anser vi konferansen som viktig. Alle de nordiske landene deltok med sine «kulturskoleråd», og vi hadde denne gangen et fokus på landenes kulturskolepolicy, og mulighetsrommet som ligger i et styrket nordisk samarbeid, sier Anders Rønningen, FoU-leder i Norsk kulturskoleråd og sentral i konferansens arrangementsledelse.

 

I tillegg til å innby folk fra selve kulturskolefeltet, hadde arrangørene også invitert politikere og byråkrater fra de nordiske landene. Merk: I denne sammenhengen er også Estland inkludert i det «nordiske selskapet».

 

– Det gjorde vi fordi et nordisk samarbeid om kulturskole også må være forankret hos politiske beslutningstakere og administrasjoner i de enkelte landene, ikke bare i kulturskoleorganisasjonene, sier Anders Rønningen.

Les flere nyheter!