Fremtidens kulturskole

Del på:
Fremtidens kulturskole

Fremtidens

kulturskole

Prosjektet

 

> Nyheter

Det nyeste om

Fremtidens

kulturskole

 

> Bakgrunn

> Begrunnelse

> Aktivitet

> Rapporter

 

Kulturskole 3.0

> Dette er kulturskole 3.0

Kulturskolen som ressurs-

senter 

> Helhetlig

oppvekst

> Livsløps-

perspektivet

> Inkludering og

utenforskap

> Annet

 

Veien videre

 

> Prosjekt-

ledelse og -medarbeidere

 

> Film/video

 

 

 

Vi leter etter fremtidens kulturskole, hvordan ser den ut? For å få en forståelse for hvordan kulturskolen kan forsterke sin rolle som samfunnsaktør og samtidig bli relevant for flest mulig innbyggere i kommune-Norge, må vi vite mer om hvilken funksjon den kan fylle og hvilke mål den kan bidra til oppnåelsen av.

> Innledningen fortsetter under modellen

 

 

 

Hvilke samfunnsmål er vesentlige for innretningen av kulturskolen?

 

Sammen med kommunene og andre aktører som er interessert i kulturskolens arbeid og kvaliteter, ønsker prosjektet Fremtidens kulturskole å jobbe med fremtidsbilder som viser:

 

  • Hvordan ser det ut når kulturskolen har den rollen og posisjonen som er ønskelig?
  • Hvordan opplever dere kulturskolen i forhold til dette målbildet akkurat nå?
  • Hva skal til for å fylle gapet mellom disse to bildene?

Se gjerne animasjonsfilmen om Fremtidens kulturskole [Lengde: 02:50]

 

  Tilbake til toppen

 

 

 

Siste nytt

 

Temapakker

Temapakker for arbeid på vei mot Fremtidens kulturskole

OSLO: Som et ledd i prosjektet Fremtidens kulturskole tilbyr prosjektpartnerne KS og Norsk kulturskoleråd nå tre temapakker som gjør at alle regioner og kommuner kan nyttegjøre seg materialet i rapporten «På vei mot Fremtidens kulturskole».

 

Temapakkene har følgende titler:

 

  • Pakke 1: Hovedfunn og bakgrunn
  • Pakke 2: Kulturskolen i samfunnet
  • Pakke 3: Kulturskole hele livet

Les nyhetssak         Se og last ned temapakkene

 

 

Pilotprosjekt

Kulturskole 3.0: 16 kommuner har fått deltakerplass i pilotprosjekt

OSLO: 16 kommuner får bli med i pilotprosjekt, «Kulturskole 3.0 – Kulturskolen som utviklingsaktør i fremtidens kommune», som KS og Norsk kulturskoleråd står bak. Målet med piloten er å bidra til at kommunen og kulturskolen etablerer tankesett og arbeidsformer som kan styrke kulturskolens rolle og funksjon i fremtidens kommune.

 

Les nyhetssak

 

 

Webinar 28. mai 2021

Webinar: Kulturskolen og det kommunale plansystemet

OSLO: Kulturskolens plass i det kommunale plansystemet er tema når Norsk kulturskoleråd og KS inviterer til webinar 28. mai. Kulturskolen må finne sin plass i dette systemet for å være en del av det helhetlige kommunale tjenestetilbudet.

 

Webinar arrangeres fredag 28. mai 2021 kl. 12.00–13.30 – via videokonferansetjenesten Zoom.

 

Påmelding gjør du her. Påmeldingsfrist: 26. mai 2021.

 

Les nyhetssak her

 

 

- - - Tidligere nyheter - - -

 

Fremtidens kulturskole: Inviterer til verksted før pilotprosjekt

OSLO: KS og Norsk kulturskoleråd inviterer til verksted for kommuner som er interesserte i deltakelse i pilotprosjektet «Kulturskole 3.0 – Kulturskolen som utviklingsaktør i fremtidens kommune».

 

Påmelding gjøres her    Påmeldingsfrist: 19. mars.

 

> Les hele nyhetssaken her

 

Fremtidens kulturskole: Inviterer til verksted før pilotprosjekt

OSLO: KS og Norsk kulturskoleråd inviterer til verksted for kommuner som er interesserte i deltakelse i pilotprosjektet «Kulturskole 3.0 – Kulturskolen som utviklingsaktør i fremtidens kommune».

 

Målet med verkstedet – som arrangeres som et nettmøte 10. mars 2021 – er å avklare forventninger til deltakelse i det aktuelle pilotprosjektet. Det er også et mål å få kommunenes innspill på hva som vil gi dette prosjektet verdi og relevans i deres arbeid. Verkstedet er gratis å delta på.

 

> Les hele nyhetssaken her

> Se opptak av verkstedet på Vimeo

Oppsummering av gruppearbeid

 

Kulturskolerådet og KS inviterer til temamøte om innovasjon i kulturskolen

OSLO: KS og Norsk kulturskoleråd inviterer til temamøte om innovasjon i kulturskolen. «Innovasjon i kulturskolen: Trendy tiltak eller dyd av nødvendighet?» er tema og Torild Oddane er innleder.

 

Oddane er førsteamanuensis i organisasjon og ledelse ved Handelshøyskolen i Trondheim, NTNU, og har skrevet boka «Kreativitet og innovasjon – Fem sider av nesten samme sak».

 

– Innovasjon, som for mange kanskje et utfordrende trendord, er et steg på veien til det vi ønsker skal skje: Relevante, forbedrede og nye tjenester. Vi håper å gjøre arbeidet med innovasjon mer tilgjengelig for flere, sier Torkel Øien, rådgiver i både KS og Kulturskolerådet, og leder av prosjektet Fremtidens kulturskole, som dette temamøte inngår i.

 

Temamøtet arrangeres onsdag 3. mars kl. 12.00–13.30, via videomøtetjenesten Zoom.

 

> Les nyhetssak om temamøtet her

> Opptak av møtet finner du her senere i dag

 

Inviterer kommunene med i pilotprosjektet «Kulturskole 3.0 – Kulturskolen som utviklingsaktør i fremtidens kommune»

OSLO: KS og Norsk kulturskoleråd inviterer nå landets kommuner til deltakelse i et nytt pilotprosjekt, «Kulturskole 3.0 – Kulturskolen som utviklingsaktør i fremtidens kommune». Målet er å bidra til at kommunen og kulturskolen etablerer tankesett og arbeidsformer som kan styrke kulturskolens rolle og funksjon i fremtidens kommune.

 

KS og Norsk kulturskoleråd har i en toårsperiode samarbeidet om prosjektet Fremtidens kulturskole – en felles satsing på kulturskoleområdet. Nylig ble prosjektet oppsummert i en rapport, med anbefalinger for videre arbeid. Der omtales pilotprosjektet som nå utlyses som første steg.

 

– Det er ønskelig å bidra til lokale prosesser som vektlegger helhet og sammenheng. I så måte er samskapingskommunen og bærekraftperspektiv viktige stikkord. Likeså er det vesentlig å tenke «brukeren i sentrum» når prosjektet nå går inn i konkret utviklingsarbeid, sier prosjektleder Torkel Øien, som arbeider som rådgiver både i Norsk kulturskoleråd og KS.

 

Her finner du utlysningen for pilotprosjektet

Påmelding gjøres her      Påmeldingsfrist: 26. mars 2021.

 

> Les langt fyldigere nyhetssak her

 

 

 

Fremtidens kulturskole: Prosjektrapport foreligger – med anbefalinger om videre arbeid

OSLO: KS og Norsk kulturskoleråd har i en toårsperiode samarbeidet om prosjektet Fremtidens kulturskole – en felles satsing på kulturskoleområdet. Her oppsummeres prosjektarbeidet så langt i en rapport – der det også pekes på hva som videre bør gjøres.

 

> Rapporten finner du her

Les også nyhetssak om rapporten

 

Stor interesse for prosjekt og nettmøte

ASKER: 300 deltakere var påmeldt da Norsk kulturskoleråd og KS 4. desember arrangerte temamøte om Fremtidens kulturskole. Den store interessen forteller arrangørene Norsk kulturskoleråd og KS at mange i kommune- og kulturskole-Norge synes dette er en viktig og spennende del av samfunnsutviklingen.

 

> Les mer og se opptak av nettmøtet 

 

 

 

Nettmøte om Fremtidens kulturskole – kulturskole hele livet

TRONDHEIM: Prosjektet «Fremtidens kulturskole» – som KS og kulturskolerådet samarbeider om – har pågått i ett års tid. 22. september inviterte Norsk kulturskoleråd og KS til nettmøtet Fremtidens kulturskole – kulturskole for livet.

 

Les mer her - og se nettmøtet i opptak

 

 

Fremtidens kulturskole: Filmpremiere og oppstart av forpilot

OSLO: I september 2020 var det oppstart for et forpilotprosjekt i Fremtidens kulturskole samt premiere for en animasjonsfilm der en forsøker å tydeliggjøre hva en leter etter og ønsker å bidra til å skape.

 

Seks kommuner er involvert i forpiloten: Sunnfjord, Sunndal, Stord, Fredrikstad, Larvik og Porsgrunn. Alle deltar med sammensatte kommunegrupper, der minimumsbesetning er én representant for skoleeier, én kulturskoleleder, én annen kulturskoleansatt (pedagogisk medarbeider) og minst én deltaker fra en annen sektor i kommunen.

 

Intensjonen med filmen er både å informere om prosjektet Fremtidens kulturskole og det som kalles Kulturskole 3.0 – samt bidra til at flere motiveres og inspireres til å delta i arbeidet med å skape denne kulturskolen.

 

Filmen kan du se på Vimeo, og den fins i to utgaver:

Uten undertekst          Med undertekst

 

Mer om filmen og forpiloten i nyhetssak på kulturskoleradet.no her