Mye applaus for nordisk konferanse i Norge - Sverige neste

2017 Nordisk 27.9.png
VIKTIG TREFFPUNKT: Nordisk musikk- og kulturskolekonferanse 2017 ble arrangert i Oslo denne uka.
27.09.2017 Egil Hofsli (tekst og foto)
Del på:

Mye applaus for nordisk konferanse i Norge - Sverige neste

OSLO: Mye kan tyde på at Norge på godt vis fulgte opp det Danmark og Finland tidligere også har gjort godt: Å arrangere Nordisk musikk- og kulturskolekonferanse. Mye applaus ble gitt og mye begeistring ble uttrykt i Oslo denne uka. Neste konferanse blir i Sverige -  i Stockholm, 20. - 21. mars 2018. 

 

80 deltakere fra samtlige nordiske land samt Estland, Åland og Sveits deltok på Nordisk musikk- og kulturskolekonferanse i Oslo 25. og 26. september. Det er rekordmange i denne konferansesammenhengen, og sier trolig noe om programkvalitet samt at stadig flere finner det interessant å samarbeide med og lære av nordiske naboer.

 

Bilder fra konferansen / Photos from the conference

(Endelig oppdatert / Finally updated: 26. sept.) 

 

Presentasjoner fra konferansen / Presentations from the conference 

(Sist oppdatert / Last updated: 9. okt.)

 

Det nordiske kulturskolesamarbeidet ble videreutvikla og forsterka da Voksenåsen i Oslo var arena for årets nordiske musikk- og kulturskolekonferanse. «Musikk- og kulturskole for alle - forskning, kvalitet og kompetanse» var satt som overskrift for konferansen som fulgte opp tilsvarende konferanser i Aalborg (2015) og Helsingfors (2016).

 

Programmet for konferansen

Omtaler av bidragsytere

 

– Vi mener at vi klarte vertsoppgaven godt, og er glad for at vi klarte å tilby et programinnhold som det virker som mange opplevde som aktuelt og passende variert, sier prosjektleder Lars Emil Johannessen, til daglig rådgiver i Norsk kulturskoleråd.

 

Konferanseprogram rommet en rekke foredrag, innlegg og debatter med svært mange bidragsytere involvert. I tillegg ønska arrangøren å gi deltakerne gode muligheter for nyttige samtaler i tidsromslige pauser.

 

Lansering av den splitter nye IRISforsk-antologien inngikk også i programmet.

 

27 av deltakerne på Voksenåsen kom fra Norge, hvorav snaut halvparten representerte arrangøren Norsk kulturskoleråd. De øvrige deltakerne kom fra Danmark (20 deltakere), Sverige (17), Finland (9), Estland (3), Åland (2), Island (1) og Sveits (1). Deltakeren fra Sveits var Helena Maffli, president i European Music School Union, som også finner det interessant å følge med i hva som skjer innen det nordiske kulturskoleområdet. Hun holdt også et foredrag på konferansen.

 

Estland representert for første gang

 

Nytt av året var at Estland var representert med deltakere på konferansen.

 

– Det nordiske nettverket følger de strategier som Nordisk råd jobber med og etter, og derfor var Estland invitert med denne gangen. Det er spennende å utvide nettverket, sier Lars Emil Johannessen.

 

Målgruppa for dette nordiske konferansekonseptet er nordiske politikere med kulturskole som ansvars-/interesseområde, nordiske embedsmenn med kulturskole som ansvars-/interesseområde, ansatte ved nordiske utdanningsinstitusjoner og i nordiske organisasjoner som har betydning for de kommunale kulturskolene.

Les flere nyheter!