Anna Rennemo ny medarbeider i Kulturskolerådet

Ny medarbeider i Kulturskolerådet: Anna Rennemo (foto: privat)
Ny medarbeider i Kulturskolerådet: Anna Rennemo (foto: privat)
13.02.2023 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Anna Rennemo ny medarbeider i Kulturskolerådet

INDERØY: Norsk kulturskoleråd har styrket sitt rådgiverlag for 2023. Anna Rennemo er ansatt i et ettårig engasjement, som medarbeider innen veilednings- og prosessarbeid. – «Kulturskole for alle» er Kulturskolerådets ambisiøse, men herlige visjon, og den både forplikter og motiverer meg til innsats, sier Anna Rennemo.

 

Hun sier videre at hun ser fram til å jobbe for å styrke rammevilkårene for kulturskolen som skoleslag og bidra til at enda flere opplever kulturskolen som relevant og et sted å føle seg hjemme. – Ved å fjerne barrierer for deltakelse og en fag- og tilbudsportefølje som reflekterer samfunnet, kan kulturskolene lokalt bli til et kraftsenter for mangfold, inkludering og innenforskap, sier det nyeste tilskuddet i Kulturskolerådets administrasjon.

 

Lang fartstid i kulturskolen

 

Anna Rennemo (født 1978) bor i Inderøy i Trøndelag, og har i 2023 permisjon fra sitt arbeid som lærer og inspektør ved Inderøy kulturskole – for i Norsk kulturskoleråd å arbeide blant annet med operasjonalisering av strategien «Mangfold, inkludering og innenforskap» samt å styrke sammenhengen mellom kulturskolefeltet og UH-sektoren.

 

Av utdanning har Rennemo fem år med konservatorieutdannelse fra Trondheim med klassisk sang som hovedinstrument. I ettertid har hun supplert blant annet med studier i drama, kultur og helse, musikkundervisning på nettbrett samt emner knyttet til master i fagdidaktikk.

På cv-en under punktet Arbeidserfaring, fins blant annet kulturskolelærererfaring fra flere trønderske kulturskoler. I 2007 ble Inderøy kulturskole Rennemos arbeidsgiver og fra 2014 i en 100%-stilling, da også som inspektør – i tillegg til fortsatt å undervise og lede ulike prosjekt ved skolen.

 

Inderøy kulturskole er en del av AKSET kultur- og skolesamfunn og Rennemo har undervist både i grunnskolen og ved Inderøy videregående skole som en del av dette samarbeidet. Ved sistnevnte blant annet i kulturfag på helse- og oppvekstfag.

 

Har erfart hvor viktig kulturskolen kan være for barn og unge

 

– Jeg kommer fra kulturskolefeltet og har gjennom mange år erfart hvor viktig kulturskolen som skoleslag kan være for barn og unge lokalt. Barn og unge har rett til kunst og kultur i sin hverdag, og de kommunale kulturskolene spiller en svært viktig rolle i dette. Samfunnet vil i fremtiden ha stort behov for kompetansen barn og unge tilegner seg gjennom kulturskolens tilbud, men viktigst er hva dette gjør med og for det enkelte barn og ungdom, sier Anna Rennemo.

 

Hun poengterer at det også fins et stort potensial i kulturskolen som samfunns- og tjenesteutvikler rundt om i landets kommuner. – Hvordan kan kulturskolen bidra til å løse komplekse samfunnsutfordringer vi står ovenfor og i enda større grad bidra til gode liv for innbyggerne? Gjennom økt fokus på helhet og sammenheng på tvers av sektorer og virksomhetsområder, og med samskaping og medvirkning som viktige kjerneverdier, kan kulturskolen være en døråpner og en del av løsningene. Mange kommuner er i gang med å utforske dette, og det skal bli spennende å få følge også dette arbeidet, sier Rennemo.

 

Hun har også gode ord å si om Norsk kulturskoleråds strategiske arbeid gjennom 50 år. – Å få bli en del av organisasjonen i jubileumsåret setter det hele inn i en historisk sammenheng som fyller meg med både respekt og beundring for det grundige arbeidet som er gjort og fortsatt gjøres på vegne av hele kulturskole-Norge. Kulturskolerådet består av svært dyktige fagpersoner, trivelige er de også, så dette laget er det stas å få være en del av, sier Anna Rennemo.

Les flere nyheter!