"Fordypningswebinar" nr. seks flyttes til 24. mars

10.02.2023 Egil Hofsli (tekst og illustrasjonsmontasje) Rachel Moenning/Unsplash (foto)
Del på:

"Fordypningswebinar" nr. seks flyttes til 24. mars

TRONDHEIM: Norsk kulturskoleråds webinar om Fylkeskommunens rolle i forhold til sammenhenger og gode overganger, er flyttet til fredag 24. mars. Dette sjette webinaret knytta til Kulturskolerådets arbeid med strategien Fordypning med mangfold, skulle opprinnelig blitt arrangert 10. februar.

 

Disse digitale møteplassene skal bidra til å nå målene en har satt seg for arbeidet med strategien for utvikling av kulturskolenes fordypningsprogram.

 

På webinar nummer seks deltar følgende som bidragsytere:

 

  • Per Morten Ekerhovd, avdelingsdirektør for kultur, idrett og inkludering i Vestland
  • Line Løvland Øfstaas, avdelingsleder, Musikk-dans-drama/Kunst-design-arkitektur, Gjøvik videregående skole 
  • Arve Ingmar Røe, avdelingsleder Idrett og Musikk, Nord-Østerdal videregående skole 
  • Ingvild Aas, rektor, Molde kulturskole
  • Leif Magne Leirvik, rektor, Molde videregående skole

Webinarenes tre mål 

 

De tre målene webinarene er ment å bidra til oppnåelse av, er at strategien skal bidra til å

 

  • styrke barn og unges rett til å være en del av et fordypningsprogram uavhengig av hvor de bor
  • skape strukturer og systemer for samhandling mellom aktuelle aktører på regionalt nivå, med en nasjonal forankring
  • sikre økonomisk forutsigbarhet for varige regionale organiseringsmodeller knyttet til kulturskolenes fordypningsprogram

Alltid Zoom, alltid fredag, alltid kl. 08.30

 

Samtlige webinarer arrangeres via Zoom og på fredager, med start kl. 08.30 og med halvannen times varighet.

 

Hvert webinar består av en innledning eller forelesning samt fortellinger fra praksisfeltet. På noen webinar vil det også kunne legges opp til innspill i plenum.

 

Hvert webinar har egne tema:

30. september 2022

Begrepsavklaringer med bakgrunn i holdninger og myter

Her finner du opptak m.m. fra dette webinaret

21. oktober 2022

Helhetlig opplærings- og utdanningsløp

Her finner du opptak m.m. fra dette webinaret

18. november 2022

Samarbeidsmuligheter mellom kulturskole, videregående skole og UH-sektor

Her finner du opptak m.m. fra dette webinaret

9. desember 2022

Frivillighetens rolle i forhold til hverdagen, medvirkning og en mangfoldig inngang til fordypningstilbud

Her finner du opptak m.m. fra dette webinaret

13. januar 2023

kl. 08.30

En kommunes muligheter i møte med utfordringer

> Her finner du opptak m.m. fra dette webinaret

24. mars 2023

kl. 08.30

Fylkeskommunens rolle i forhold til sammenhenger og gode overganger

Lenke til webinaret

 

Zoom-lenka til sjette webinar: 

https://kulturskoleradet-no.zoom.us/j/87433929247?pwd=TEFKbERaU0dsbjlSbDQ0Sm4yQ1h0UT09

 

Les mer om strategien Fordypning med mangfold

 

Strategien «Fordypning med mangfold» foreligger i to versjoner i dokumentarkivet på kulturskoleradet.no:

 

Overordna strategidokument (PDF, fire sider)

> Hoveddokumentet – kunnskapsgrunnlag og arbeidsdokument (PDF, 29 sider)

Les flere nyheter!