Kongsberg viste fram kulturskoletilbud for stortingsrepresentanter

20.02.2023 Egil Hofsli og Jens Nyland (tekst) Marita Helen Hansen (foto)
Del på:

Kongsberg viste fram kulturskoletilbud for stortingsrepresentanter

KONGSBERG: I dag gjesta stortingsrepresentant Kari-Anne Jønnes (H) Kongsberg kommune. Der fikk hun et grundig innblikk i noe av det kommunen gjør for at kulturskolen deres skal være viktig og god både for den enkelte elev og for (lokal)samfunnet generelt. Jønnes har de siste årene markert seg som en av Stortingets tydeligste kulturskoleentusiaster.

 

Senest markerte Jønnes seg med en interpellasjon om kulturskolen, til kunnskapsminister Tonje Brenna, en interpellasjon som førte til en debatt på Stortinget 17. januar i år. Jønnes er medlem av Stortingets utdannings- og forskningskomite.

 

Til Kongsberg hadde Jønnes invitert med seg stortingskollega Erlend Svardal Bøe (H). Han er medlem av Stortingets helse- og omsorgskomite. 

 

> Les også: Gemyttlig og saklig interpellasjonsdebatt om kulturskolen

 

– Det var veldig hyggelig og inspirerende å besøk Kongsberg. Særlig inspirerende var det å få innblikk i hvordan en har utviklet kulturskolen i Kongsberg til å bli en grunnstein i lokalsamfunnet, og et nav for samhandling mellom tjenesteområder som jobber med og for barn og unge, sier Kari-Anne Jønnes.

 

I Kongsberg kommune hadde en forberedt et omfattende program for stortingsrepresentant Jønnes.

 

I løpet av halvannen time ble Jønnes og Svardal Bøe presentert for følgende:

 

  • "Organisering og samarbeid på tvers i Kultur og velferd" ved kommunalsjef Heidi Hesselberg Løken
  • "Kulturskole og Ung kultur, med fokus på folkehelseperspektivet og tverrfaglig samarbeid" ved seksjonsleder/kulturskolerektor Irene Bjørnnes
  • "Musikkterapi i kulturskolen. En vei inn og en vei ut" ved musikkterapeut Sarita Wallumrød

Den siste bolken ble en dialog mellom Kari-Anne Jønnes og kulturskolens nære samarbeidspartnere  fra Barnevern, Ung helse, Fact-ung, Utekontakt og avdelingsleder Ung kultur fritid - samt to kulturskoleelever som er med i filmen Kongsberg kommune har laget om sitt musikkterapitilbud i kulturskolen. Elevene fortalte om sine opplevelser med kulturskolen og musikkterapi.

 

Ble imponert

 

Kari-Anne Jønnes synes det er imponerende hvordan Kongsberg kommune har tenkt, og at de har sett helheten i arbeidet med barn og unge.

 

– Det er imponerende hvordan kommunen tenker på tvers for å oppnå gode resultater på dette området. Dette lykkes de åpenbart svært godt med, sier Kari-Anne Jønnes, som synes det var spesielt givende å møte kulturskoleelevene som deltok, og å høre historien om hvordan og hvorfor kulturskolen har preget deres liv.

 

– Alle som jobber med barn og unge i en kommune bør ha kjennskap til kulturskolen og de mulighetene som ligger der. På den måten kan kulturskolen bli en kraft som trekker alle tjenesteområdene og institusjonene i samme retning. Kongsberg kommune har virkelig funnet de gode metodene og praktiske løsningene for dette, gjennom den tette samhandlingen mellom tjenesteområdene, sier Jønnes.

 

– Unik arena for inkluderings- og integreringsarbeid

 

Hun mener at kulturskolen er en unik arena for inkluderings- og integreringsarbeid i kommunen.

 

Kulturskolen har ingen innbytterbenk, og det skal være plass til alle. Hvis kulturskolen innrettes riktig, kan den bidra til å løse mange samfunnsutfordringer. Jeg er stolt over å få jobbe tett på kulturskolen, og ser frem til å følge kulturskoleutviklingen videre, sier stortingsrepresentant Kari-Anne Jønnes (H). 

 

Norsk kulturskoleråd stilte med rådgiverne Marita Helen Hansen og Jens Nyland på Kongsberg, for å bistå stortingsrepresentantene ved besøket. 

 

> Se også: Filmen om Kongsberg kulturskoles musikkterapitilbud på metafor.tv

Les flere nyheter!