Lederkonferansen 2023: Programmet nesten komplett

22.02.2023 Egil Hofsli (tekst) fhi.no (foto: Stoltenberg) privat (foto - Kolbjørnsrud)
Del på:

Lederkonferansen 2023: Programmet nesten komplett

OSLO: Camilla Stoltenberg, direktør for Folkehelseinstituttet, og Vegard Kolbjørnsrud, førsteamanuensis i strategi ved BI, er hovedforedragsholderne på Lederkonferansen 2023. Nye programposter er klare og programmet er nesten fullstendig, for konferansen som arrangeres 13.–14. april i Oslo.

 

Lederkonferansen 2023 fokuserer inkluderingsledelse for mangfold.

 

  • Når mangfoldet er normalen – hvordan håndterer vi som ledere vår inkluderende praksis?
  • Har vi en inkluderende praksis – eller er det noe vi tror basert på eget perspektiv?
  • Om vår praksis ikke er inkluderende – hvordan skape rom og retning som gir merverdi i samfunnet?

Dette er spørsmål som Camilla Stoltenberg (bildet) vil svare ut i sitt åpningsforedrag på Norges musikkhøgskole 13. april. Direktøren i Folkehelseinstituttet (FHI), har et tydelig samfunnsengasjement for barn og unge.

 

Med fokus på inkluderende lederpraksis og mangfold, var Stoltenberg for arrangørene en veldig aktuell foredragsholder å få med på konferansen. Foredraget hennes har tittelen "Kunst – Kultur – Folkehelse".

 

Mer om Stoltenberg og hennes foredrag i faktaboks nederst i artikkelen.

 

> Påmelding til Lederkonferansen 2023

 

Kolbjørnsrud følger opp

 

Konferansearrangørene Norsk kulturskoleråd, KS og Norges musikkhøgskole er også veldig fornøyde med å få inn Vegard Kolbjørnsrud (bildet) som en av hovedforedragsholderne på konferansen. Foredraget hans har tittelen "Smidig samhandling – en nøkkel til å lykkes med mangfold og inkludering".

 

Kolbjørnsrud er førsteamanuensis i strategi ved BI og blant annet fagansvarlig for Topplederprogrammet for kommune- og spesialisthelsetjenesten.

 

Samhandling er et hovedfokus i hans forskning. Samhandling er også et viktig verktøy for å lykkes med mangfold og inkludering.

 

Mer om Kolbjørnsrud og hans foredrag i faktaboks nederst i artikkelen.

 

Verksted med Loveleen Brenna m.m.

 

Årets "helfysiske" konferanse inneholder plenumsøkter og parallelle økter der deltakerne velger det tilbudet de finner mest aktuelt og interessant. Målet er å gi deltakerne ulike innfallsvinkler til konferansens tema og deltakelse i mindre grupper med større mulighet for deling og nettverksbygging.

 

Hele programmet klart 9. mars

 

Programmet for konferansen blir i sin helhet klart og presentert torsdag 9. mars, men her har du det meste av innslagene som vil bli å finne der. I tillegg til hovedforedragsholderne er disse programpostene allerede offentliggjort  helt eller delvis:

 

  • Seema, selskap som driver med lederopplæring og organisasjonsutvikling, har utviklet sertifisering i mangfoldsledelse. Loveleen Rihel Brenna, daglig leder i Seema, stiller med innlegg og verksted.
  • Norsk kulturskoleråds strategi for mangfold, inkludering og innenforskap presenteres, av rådgiverne Elin Kvernmoen, Anna Rennemo og Ragnhild Skille. Denne økta har fått tittelen "Kompetansepakker og inkluderende praksis", og deltakerne får her en introduksjon til det å skreddersy og sette sammen egne kompetansepakker ut fra behov i egen organisasjon/institusjon. 
  • Kommunesektoren har pekt på mangfold og inkludering som sentrale mål for samfunnsutviklingen, og kulturlivet er avgjørende for å realisere målene. Til Lederkonferansen 2023 kommer avdelingsdirektør for oppvekst, kultur og utdanning i KS, Kristin Holm Jensen. Hennes innlegg fokuserer blant annet hvordan KS støtter kommunenes arbeid med å realisere de nevnte målene på kulturfeltet.

  • Utdanningsdirektoratet og Statped (Statlig spesialpedagogisk tjeneste) presenterer det nylig lanserte tilbudet Kompetansepakke om inkluderende praksis. Det gjør de ved henholdsivs seniorrådgiver Heidi Ødegaard Dølbakken og synspedagog Tonje Lundervold. Deres innlegg vil vise hvordan kompetansepakken er oppbygd og hvordan en kan bruke den på egen arbeidsplass.

Programnyheter

 

Nye programelementer som nå er klare:

 

Johan Velten, arbeidende styreformann i TeamWork, og Jan Fredrik Alfsen, konsulent i Impaktor, har to ulike innganger til konferansetemaet.

 

Velten vil i sitt innlegg «Meningsmangfold og tillitsbasert ledelse» gi en grunnleggende innføring i medarbeiderskap og konkrete verktøy for praktisk utvikling.

 

«Hvorfor er mellomlederne den viktigste gruppen for å lykkes med endrings- og utviklingsprosesser?». Dette er noe av det Alfsen kommer inn på i sitt innlegg med tittelen «Endring i praksis».

 

Arrangørene stiller i år med to personer som deler konferansier- og moderatorrollen, begge med erfaringer som er relevant for konferansen.

 

Siri Storheim er hornist og tidligere student ved Norges musikkhøgskole (NMH). Hun har satt fokus på likestilling ved musikkutdanningsinstitusjonene.

 

Anders Rønningen er FoU-leder i Norsk kulturskoleråd og førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge. Han har hatt et mangeårig arbeidsopphold i Afrika og hans ph.d. omhandler flerkulturelle perspektiv på lærebøker i musikk.

 

Merk også: Torsdag kveld blir det sosialt treff med midda på FYR Bistronomi & Bar.

 

> Påmelding til Lederkonferansen 2023

 

Faktaboks om Stoltenberg og Kolbjørnsrud og deres foredrag

Camilla Stoltenberg er direktør i Folkehelseinstituttet (FHI).

 

Hun er utdannet lege og forsker. I 2022 mottok Camilla Stoltenberg helselederprisen.

 

FHI har et nasjonalt ansvar for kunnskap for bedre helsetjenester og godt folkehelsearbeid.

Kunst – Kultur – Folkehelse


Kunst og kultur angår de fleste og har verdi i seg selv. I tillegg kan kunst og kultur være virkemidler for andre mål, som god helse.

 

Folkehelse handler om å beskytte mot helsetrusler, forebygge sykdom og tidlig død, og å fremme helse gjennom livsløpet.

 

Helse skapes i stor grad utenfor helsetjenestene, i hele samfunnet. Samhandling og kunnskap er nødvendig for godt folkehelsearbeid.

 

Spørsmålet er hvordan ledere innen kunst og kultur og folkehelse kan arbeide sammen.

Vegard Kolbjørnsrud er førsteamanuensis i strategi ved Handelshøyskolen BI og seniorforsker i Accenture Research.

 

Han forsker og underviser innen strategi, nye organisasjonsformer, styring av samhandling, digitalisering og kunstig intelligens.

 

Kolbjørnsrud er blant annet fagansvarlig for Topplederprogrammet for kommune- og spesialisthelsetjenesten.

 

Han er en mye brukt taler på konferanser og seminarer i arbeidslivet og akademia i inn- og utland.

Smidig samhandling – en nøkkel til å lykkes med mangfold og inkludering


Mangfold og inkludering i kulturskole og UH-sektor krever god samhandling med brukere og andre aktører som for eksempel skole, barnehage, ulike offentlige etater, bedrifter samt frivillighets- og organisasjonslivet.

 

Kolbjørnsrud skal fortelle om hvordan en lykkes med samhandling i slike flerpartssamarbeid.

 

> Påmelding til Lederkonferansen 2023

Les flere nyheter!