Videreutdanning 2023: Udirs søknadssystem er åpent

02.02.2023 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Videreutdanning 2023: Udirs søknadssystem er åpent

OSLO: Fra nå og til og med onsdag 1. mars er det mulig å søke om videreutdanning hos Utdanningsdirektoratet (Udir). Tilbudet gjelder også kulturskolelærere.

 

Udir har klart å løfte kulturskolelærere noe som målgruppe i sin informasjon i ulike kanaler, men har også henstilt Kulturskolerådet om å synliggjøre informasjon om denne muligheten i sine kommunikasjonskanaler.

 

Udir gjør spesielt oppmerksom på at det i de kommunene der kulturskolen og skolen ikke er organisert i samme enhet, så må skoleeier og kulturskoleansvarlig avtale seg imellom hvordan en skal koordinere sin søknadsbehandling av lærere og kulturskolelærere.

 

Her er Udirs søknadssystem for videreutdanning 2023

 

Videreutdanning for lærere 

 

Søknader til matematikk, norsk, engelsk, norsk tegnspråk og samisk er fortsatt prioritert.

 

I tillegg er det satt av midler til at minst 600 lærere skal få tilbud om videreutdanning i praktiske og estetiske fag, og at minst 800 lærere skal få tilbud om videreutdanning i spesialpedagogikk.

 

I søknadsbehandlingen prioriteres søknader likt, uavhengig av om de er til videreutdanningstilbud i eller utenfor Udirs studiekatalog.

Les flere nyheter!