Kulturnett 3.0: Banebrytende prosjekt innen digital samhandling

Foto: ncdp.se (fjernundervisning og utstyr) Jens Nyland (gruppebilde)
Foto: ncdp.se (fjernundervisning og utstyr) Jens Nyland (gruppebilde)
14.02.2023 Egil Hofsli (tekst) ncdp.se (foto - fjernundervisning) Jens Nyland (foto - gruppebilde) Bård Hestnes (foto - Kvidal)
Del på:

Kulturnett 3.0: Banebrytende prosjekt innen digital samhandling

HAMAR: Norsk kulturskoleråd – sammen med Høgskolen i Innlandet, UKM Norge og Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør – er i gang med banebrytende arbeid innen digitalt samarbeid i Norge, et arbeid som kan bety mye for framtidig kulturskoleundervisninga i landet. Våren 2023 vil det blir gjennomført mange viktige forsøk i fire involverte kulturskoler.

 

Kulturnett 3.0 er et pilotprosjekt for etablering av en ny standard for digital samhandling, muliggjort gjennom et nettverk for overføring av lyd og bilde i opplevd sanntid, altså med minimal forsinkelse.

 

Partene i prosjektet er Høgskolen Innlandet, Norsk kulturskoleråd, UKM Norge og SIKT – kunnskapssektorens tjenesteleverandør. Pilotprosjektet bygger opp under en visjon om etableringen et nasjonalt kulturnett som knytter lokalsamfunn sammen uten forsinkelse og kvalitetstap, og som gir alle innbyggere, både barn og voksne, de samme mulighetene til å samhandle, studere, undervise, konsertere og produsere uavhengig av hvor i landet man bor.

 

Målet for pilotprosjektet er å rigge og teste et slikt kulturnett i liten skala, ved å koble sammen fire lokalsamfunn – Trondheim, Hamar, Lillehammer og Sel – med en digital motorvei gjort mulig ved hjelp av dedikerte bølgelengder på fibernettet og håndplukket maskinvare. Hovednoder i de fire kommunene vil være de kommunale kulturskolene. Disse vil også bli koblet sammen med lokaliteter ved Høgskolen i Innlandet og NTNU.

 

Samling på Hamar

 

Nylig ble det gjennomførte en samling i pilotprosjektet på Hamar, der det deltok representanter fra de fire kommunene som deltar i piloten.

 

På samlinga holdt førstelektor Håkon Kvidal (bildet), Fagseksjon for musikkteori, komposisjon og musikkteknologi, Norges musikkhøgskole, en forelesning om undervisning og samspill via internett i sanntid.

 

Ellers ble det i løpet av samlinga jobbet prosessmessig med ulike deltema relatert til digital samhandling.

 

Prosjektet har opplevd en del utfordringer med leveranser og etablering av infrastruktur, som har bidratt til at det tok mer tid enn planlagt å komme i gang med det faglige arbeidet. Men nå har samtlige pilotkommuner fått levert det tekniske utstyret de skal ha, og dette ble gjennomgått på samlinga, av Eigil Aandahl, overingeniør i SIKT – kunnskapssektorens tjenesteleverandør.

 

En forutsetning for suksess er …

 

Pilotprosjektets eiere er tydelige på at en forutsetning for suksess, er at brukergrensesnittet er enkelt, automatisert og selvforklarende, slik at det ikke trengs teknisk spesialkompetanse for å bruke systemet.

 

Pilotprosjektet er rigget tosidig i et teknisk og et faglig område, med tilhørende prosjektledelse. UKM Norge stiller med leder for pilotprosjektet, mens Norsk kulturskoleråd, ved funksjonsområdet Digital utvikling, har ledelesesansvar for den faglige delen. Det er opprettet en didaktisk faggruppe, og i løpet av nær framtid skal det igangsettes systematiske forsøk ved de fire kulturskolene innenfor blant annet

 

  • fjernundervisning av individuelle elver
  • fjernundervisning med grupper fra flere skoler
  • mesterklasser med alle fire kulturskoler oppkoblet.
  • ensemblespill på tvers av kommunene

I samarbeid med fjernsynsstudenter på Lillehammer skal det også planlegges fjernproduksjon via nett for å dokumentere og spre disse forsøkene.

 

Faktaboks - Sikt

Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør

Forvaltningsorgan som ble etablert 1. januar 2022. Sikt skal bidra til bedre og mer effektive digitale tjenester i kunnskapssektoren. Forvaltningsorganet består av Units digitale tjenesteleveranser, Uninett og deler av NSD – Norsk senter for forskningsdata.

 

> Mer informasjon på sikt.no

Les flere nyheter!