Webinar om stimuleringsmidler til FeriePULSE 2023

20.02.2023 Egil Hofsli (tekst) Norges Musikkorps Forbund (foto)
Del på:

Webinar om stimuleringsmidler til FeriePULSE 2023

BERGEN: Norges Musikkorps Forbund og Norsk kulturskoleråd skal også i år tildele prosjektet FeriePULSE og stimuleringsmidler til flere lokalsamfunn. I forbindelse med utlysningen av prosjekt og midler blir det 14. mars arrangert informasjonswebinar.

 

FeriePULSE er et lavterskel-ferieseminar for barn og unge i grunnskolealder – med og uten korpsbakgrunn. Korps og kulturskole må søke sammen for å kunne motta FeriePULSE.

 

For å finne ut om FeriePULSE er noe for dere, oppfordrer NMF og Kulturskolerådet representanter fra korps (noen fra styret samt dirigent), kulturskolen samt kulturskoleeier, om å delta på ett av de to webinarene (med samme innhold) 14. mars.

 

Webinarene 14. mars arrangeres henholdsvis kl. 09.30 og 16.30.

 

> Påmelding til webinarene gjøres her

 

Det er ikke et krav om webinardeltakelse for å søke støtte.

 

NMF og Kulturskolerådet ønsker å støtte de lokalsamfunnene som får tildeling i tre år, men dette avhenger av hvor mye penger NMF og Kulturskolerådet mottar til å gjennomføre tilskuddsordningen. Det er allerede klart at ordningen får finansiell støtte fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

 

Etter tre år er målet at lokalsamfunnet skal være rustet til å gjennomføre FeriePULSE på egen hånd.

 

> Her finner du mer informasjon om FeriePULSE på nmf.no

 

Viktige datoer i FeriePULSE 2023

 

  • 1. mars: Utlysning stimuleringsmidler publiseres
  • 14. mars: Webinar (med sammen innhold) kl. 09.30 og kl. 16.30
  • 12. april: Søknadsfrist for stimuleringsmidler til FeriePULSE
  • Innen utgangen av april: Tildeling
  • 18.–20. august: FeriePULSE leder- og ungdomspraktikantopplæring på Gardermoen
  • 15. september–1. desember: Prosjektperioden

Rapporteringsfrist: To uker etter gjennomført prosjekt.

Les flere nyheter!