Høringsuttalelse levert: – Viktig å få kulturskolen tydeliggjort i nytt system for kompetanse- og karriereutvikling i barnehage og skole

22.02.2023 Egil Hofsli (tekst) Norsk kulturskoleråd (foto)
Del på:

Høringsuttalelse levert: – Viktig å få kulturskolen tydeliggjort i nytt system for kompetanse- og karriereutvikling i barnehage og skole

TRONDHEIM: Da har Norsk kulturskoleråd levert sin høringsuttalelse til NOU-en Med videre betydning, som fokuserer et nytt system for kompetanse- og karriereutvikling i norsk skole og barnehage, og der Kulturskolerådet ser det som svært viktig at kulturskolen tydeliggjøres.

 

NOU-en, dens bakgrunn og grunnlag samt Kulturskolerådets kommende høringsuttalelse er tidligere i år omtalt her på kulturskoleradet.no.

 

Norsk kulturskoleråd er begeistra for at kulturskolefeltet uttrykkelig ble inkludert i mandatet som det offentlig oppnevnte utvalget forholdt seg til i sitt arbeid. Men mener det nå bør presiseres tydeligere at målgruppa «lærere» også inkluderer lærere ansatt i kulturskolen samt at «skole» likeså inkluderer kulturskolene.

 

Slik er dette hovedbudskapet formulert i høringsuttalelsen Norsk kulturskolerådet har levert:

"Vi savner en klarere helhetstenkning hvor kulturskolen inkluderes. Kulturskolelærere må inkluderes alle steder der man refererer til «lærere» for å hjelpe kommuner og myndigheter med å se kompetansen i sammenheng. Kulturskolelærere er ansatt som lærere i kommunen, og må selvfølgelig inkluderes i ordningene på lik linje som andre lærere. For at de ikke skal bli uteglemt, er det nødvendig å presisere at målgruppen «lærere» også inkluderer lærere ansatt i kulturskolen, og at «skole» også inkluderer kulturskolene."

Den aktuelle høringen gjelder NOU* 2022:13 Med videre betydning – Et helhetlig system for kompetanse- og karriereutvikling i barnehage og skole. Denne rapporten er laget av Utvalget for etter- og videreutdanning i barnehage og skole, og ble overlevert Kunnskapsdepartementet i september 2022. Det er Utdanningsdirektoratet som så sendte ut høringen på vegne av departementet, og som har ansvaret for høringsprosessen samt for å oppsummere høringen.

 

> Her kan du lese hele høringsuttalelsen fra Norsk kulturskoleråd

 

Norsk kulturskoleråds høringsuttalelse er endelig behandlet og nå innsendt. Kulturskolerådets FoU-leder Anders Rønningen har sammen med Bjørn-Terje Bandlien, førsteamanuensis ved NTNU og medlem i Norsk kulturskoleråds FoU-gruppe, og Merete Wilhelmsen, rådgiver i Norsk kulturskoleråd, arbeidet fram uttalelsen.

 

– Vi anbefaler våre medlemmer – kommunene som kulturskoleeiere samt også kulturskolene selv – å gi høringssvar på denne NOU-en, som kan bli av enorm betydning for fremtidens kompetanse og utvikling i sektoren, sier FoU-leder Anders Rønningen.

 

Fristen for å sende inn høringsuttalelse er tirsdag 28. februar 2023.

 

> Les også tidigere relevant nyhetssak: – Viktig å få kulturskolen tydeliggjort i nytt system for kompetanse- og karriereutvikling i barnehage og skole

 

> Les også: Utvalgets utredning: NOU 2022: 13 Med videre betydning — Et helhetlig system for kompetanse- og karriereutvikling i barnehage og skole 

 

> Mer om høringa på regjeringen.no – inklusive lenke til levering av høringsuttalelse

 

*) NOU: Norges offentlige utredninger. Dette er utredninger som publiseres av utvalg eller arbeidsgrupper nedsatt av regjeringa eller et departement. En utredning kan komme i form av en rapport.

Les flere nyheter!