IRISforsk-antologi utgitt - kan lastes ned gratis

2017 IRISforsk 25.6.JPG
ANTOLOGILANSERING: Redaktører, forfattere og støttespillere: Eline Moe Melgalvis (f.v.), Gry Sagmo Aglen, Ellen Mikalsen Stabell, Anders Rønningen, Mari Ystanes Fjeldstad, Inger-Anne Westby, Rut Jorunn Rønning, Halvor Bjørnsrud, Ingrid Eitzen.
02.10.2017 Egil Hofsli (tekst og foto)
Del på:

IRISforsk-antologi utgitt - kan lastes ned gratis

OSLO: Forskningsprosjektet IRISforsk har munnet ut i antologien "Forskning og utvikling i kulturskolefeltet. Den doble regnbuen". Utgivelsen er nå gratis tilgjengelig på nett.

 

Her kan du laste ned antologien på

nettstedet cappelendammundervisning.no

 

Utgivelsen blir grundig markert senere i dag, på Nordisk musikk- og kulturskolekonferanse i Oslo.

 

Dette er en såkalt open access-publikasjon forfattet av 14 bidragsytere fra fem høyere utdannings- og forskninginstitusjoner som har forsket og skrevet om kulturskolerelevante temaer i tilknytning til IRIS-prosjektet. Antologiens 13 kapitler består av åtte vitenskapelige artikler som er vurdert av ekstern fagfelle samt fem fagartikler.

 

Bidrag til styrket dialog

 

Hensikten med antologien, som utgis av Cappelen Damm Akademisk, er å bidra til styrket dialog om forskning og utvikling i det kulturskolerelaterte feltet, på tvers av fagfelt, forskningsfelt, regioner, praksisfelt og utdanningsinstitusjoner.

 

Antologien henvender seg til forskere, forskerstudenter og studenter på både bachelor- og masternivå innenfor musikkutdanning, lærerutdanning, utdanningsforskning, skoleledelse, kulturledelse og skoleutvikling. Antologien henvender seg også til skoleledere og lærere i det kulturskolerelaterte feltet, og løfter fram tema og utfordringer som en i ulike roller i praksisfeltet vil kjenne seg igjen i.

 

IRISforsk har vært en forskergruppe tilknytta det nå avslutta IRIS-prosjektet (beskrives lengre nede i artikkelen). IRISforsk beskriver og analyserer deler av kunnskapsutviklingen som foregikk i IRIS-prosjektets tre delprosjektene hver for seg, og i prosjektet som helhet.

 

IRISforsk skulle bidra til å tydeliggjøre hvordan IRIS-prosjektets innhold, erfaringer og resultater kan være et kunnskapsbidrag som har overføringsverdi til det musikk- og kunstpedagogiske feltet, i nasjonal og internasjonal sammenheng. Dette gjennom publisering og formidling gjennom relevante tidsskrift og konferanser – og den nå ferdigstilte antologien.

 

Redaktører og forfattere

 

På lanseringa på Voksenåsen mandag stiller to av antologiens tre redaktører: Anders Rønningen og Rut Jorunn Rønning, begge ansatt i Norsk kulturskoleråd, som henholdsvis FoU-leder og rådgiver. Antologiens tredje redaktør er Elin Angelo, professor i musikkpedagogikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), program for lærerutdanning. Angelo har også vært leder av IRIS forsk.

 

Ved lanseringa mandag deltar også prosjektansvarlig Eline Moe Melgalvis fra Sparebankstiftelsen DNB, som har hatt en viktig rolle i IRIS-prosjektet, og forlagsredaktør Ingrid Eitzen fra Cappelen Damm Akademisk.

 

Treårig prosjekt

 

IRIS-prosjektet ble gjennomført i perioden 2014-2017 og var ment som et felles løft innen musikkopplæring for barn og unge - gjennom kulturskoler i Buskerud, Telemark og Vestfold.

IRIS var et samarbeid mellom Sparebankstiftelsen/Dextra Musica og Vestregionens Ungdomssymfonikere på vegne av sine medlemskommuner/-kulturskoler, Sandefjord kulturskole på vegne av kommunene/kulturskolene og i samhandling med det frivillige musikkliv i Vestfold/Grenlandsområdet samt Norsk kulturskoleråd region BTV på vegne av El Sistema Norge-prosjektet.

 

De tre delprosjektene i IRIS samhandla om rekruttering, bredde- og talenttilbud, pedagogisk kompetanseutvikling og erfaringsspredning og formidlingskompetanse i store deler av BTV-regionen. Delprosjektene var talentutvikling VUS (Vestregionen), talentutvikling Vestfold/Grenland og El Sistema, som er et musikkopplæringsprosjekt med stort fokus på inkludering, tilgjengelighet og bredde.

 

Står på egne bein

 

Delprosjektene i IRISforsk har handlet om mye. Blant annet om samarbeid mellom kulturskole og grunnskole, fiolinundervisning og El Sistema, musikkundervisning og kulturelt mangfold, kunstnerisk ledelse, talentutvikling og Ad Astra, filantropisk virksomhet i kulturfeltet, høyere musikkutdanning og musikklærerfelt i endring.

 

IRIS-prosjektet har fungert som et knutepunkt for forskernes arbeid slik det presenteres i antologien, men studiene står også på egne ben og er fagfellevurdert innenfor de fagfelt de er tenkt å ha relevans for.

 

IRISforsk-gruppen har hatt to samlinger årlig, diskutert temaer som gjelder forskning og publisering generelt, og presentert og respondert på hverandres arbeid. Flere av arbeidene i antologien er presentert på nasjonale og internasjonale konferanser, og noen av dem fins også i kortform som kronikker eller leserinnlegg i populærvitenskapelige tidsskrift.

Les flere nyheter!