Viktige kulturavtaler til barn og unges beste

2017 Avtaler 14.9.jpg
FORENER KREFTER OG KOMPETANSE: Fra venstre Morten Christiansen (Norsk kulturskoleråd), Lin Marie Holvik (Kulturtanken) og Torstein Siegel (UKM Norge).
14.09.2017 Egil Hofsli (tekst) Black Journal Star/David Bowen (foto)
Del på:

Viktige kulturavtaler til barn og unges beste

FØRDE: Med felles mål om å sikre barn og unge gode kulturelle oppvekstmiljø, har Norsk kulturskoleråd, Kulturtanken og UKM Norge signert viktige avtaler.

 

Signeringen av to avtaler som i høyeste grad angår landets barn og ungdommer fant passende nok sted i forbindelse med konferansen «Felles barn, felles ansvar» i Førde.

 

Norsk kulturskoleråd, Kulturtanken og UKM Norge har inngått en treårig intensjonsavtale. I tillegg har kulturskolerådet og Kulturtanken signert en samarbeidsavtale, også den av tre års varighet.

 

Bedre samspill mellom DKS og kulturskole

 

Samarbeidsavtalen mellom kulturskolerådet og Kulturtanken har som formål å få til bedre samspill mellom kulturskolen og Den kulturelle skolesekken lokalt samt – om mulig – det frivillige kunst- og kulturlivet i kommunen.

 

Her er samarbeidsavtalen mellom Norsk kulturskoleråd og Kulturtanken

 

Mer mestringsfølelse – mindre utenforskap

 

Hensikten med intensjonsavtalen mellom Norsk kulturskoleråd, Kulturtanken og UKM Norge er at partene skal samarbeide, dele erfaringer og igangsette nye prosjekt nasjonalt samt stimulere til nytenking innen kulturliv og skole. Likeså er det et mål å få til liknende prosesser regionalt og lokalt. Partene ønsker at barn og unge gjennom opplevelse, læring og egenaktivitet skal få økt mestringsfølelse. Å motvirke utenforskap er også viktig for de tre partene.

 

Her er intensjonsavtalen mellom Norsk kulturskoleråd, Kulturtanken og UKM Norge

 

Partenes kommentarer til avtalene

 

Lin Marie Holvik, direktør i Kulturtanken: – Med disse avtalene står vi enda sterkere til å bidra til at barn og unge får oppleve det å være inkludert, mestre og ta del i felles kunstneriske og kulturelle erfaringer. Vi ønsker å bidra til å gjøre Norge til en foregangsnasjon for kunst og kultur til, for og med barn og unge. Og det å tenke helhet, sammenheng og samarbeid lokalt, regionalt og nasjonalt er et viktig skritt i riktig retning.

 

Morten Christiansen, direktør i Norsk kulturskoleråd: – Jeg er svært fornøyd med å få fornyet avtalen mellom oss, UKM og Kulturtanken/DKS. Dette trekantsamarbeidet er solid fundamentert i Norsk kulturskoleråds strategi. Kulturskolerådet skal ha en tydelig profil som samfunnsaktør, et helhetlig syn på den norske kunst- og kulturopplæringen, og ikke minst: Være nasjonalt, regionalt og lokalt samhandlende. Alt dette blir tydeliggjort gjennom intensjonsavtalen. I tillegg er det særdeles viktig og gledelig at Norsk kulturskoleråd og Kulturtanken har fått til en egen samarbeidsavtale. Også her er det strategiske fokuset viktig.

 

Torstein Siegel, daglig leder i UKM Norge: – Jeg er veldig glad for at en ny intensjonsavtale er på plass. Målet er å gi barn og ungdom et best mulig kulturelt oppvekstmiljø, der læring, egenaktivitet og kunstmøter utfyller hverandre i en samstemt helhet. Det viktigste arbeidet gjøres lokalt, men den nasjonale avtalen er en plattform og en brekkstang. Med opprettelsen av Kulturtanken har samarbeidspotensialet på nasjonalt plan også blitt mye større, fordi DKS nå er en nasjonal aktør med store ressurser økonomisk og faglig. Jeg gleder meg til å lage konkrete samarbeidsprosjekt med utgangspunkt i intensjonsavtalen.

 

Dette er samarbeidspartnerne

 

  • Kulturtanken er en nasjonal etat med ansvar for ordningen Den kulturelle skolesekken (DKS). DKS er en nasjonal satsing som skal bidra til at alle skoleelever i Norge får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag. Etaten er underlagt Kulturdepartementet, og er et nasjonalt ressurssenter for hele ordningen.
  • Norsk kulturskoleråd er det nasjonale senteret for kulturskoleutvikling. Opplæringsloven pålegger alle kommuner i Norge å ha musikk- og kulturskoletilbud. Som lokalt ressurssenter skal kulturskolen medvirke til å styrke kulturell kompetanse og utfoldelse i lokalsamfunnet gjennom samarbeid med skole og kultur.
  • UKM (Ung Kultur Møtes) er et landsdekkende tilbud til ungdom under 20 år, forankret i kommunene og koordinert av UKM Norge. UKM er en møteplass som omfatter alle kulturuttrykk, hvor egenaktivitet og mestring står i fokus, og hvor ungdom selv er aktive i alle prosesser. 

Les flere nyheter!