Kulturskolerådets kvinne på Stortinget

2017 Eskeland 12.9.JPG
STORTINGSJOBB: Liv Kari Eskeland skal i kommende stortingsperiode møte fast som vara, iallfall så lenge Erna Solberg er statsminister.
12.09.2017 Egil Hofsli (tekst og foto)
Del på:

Kulturskolerådets kvinne på Stortinget

LEIRVIK: Norsk kulturskoleråds sentralstyremedlem Liv Kari Eskeland (H) blir stortingspolitiker. I og med at Erna Solberg fortsetter som statsminister skal Eskeland møte fast på Stortinget som vara for Solberg.

 

Dette er første gang et sentralstyremedlem i Norsk kulturskoleråd skal tjenestegjøre på Stortinget.

 

Liv Kari Eskeland (52) fra Stord, som har vært med i Norsk kulturskoleråds sentralstyre siden 2012, sto som sjette kandidat på Høyres liste i Hordaland. Og selv om det største regjeringspartiet nå mest sannsnylig får inn bare fem representanter fra Eskelands fylke – én mindre enn i inneværende stortingsperiode – blir det stortingsarbeid for Eskeland. I og med at Erna Solberg, partiets førstekandidat i Hordaland, får fortsette som statsminister også etter dette stortingsvalget.

 

Liv Kari Eskeland har allerede vært vararepresentant til Stortinget i to perioder, som henholdsvis sjette vara i 2009-2013 og femte vara i 2013-2017. Nå blir det en helt annen arbeidssituasjon for politikeren Eskeland, som var ordfører i Stord fra 2007 til 2015. Hun var fylkesleder i Hordaland Høyre fra 2010 til 2016, og har også vært leder i Stord Høyre.

 

Eskeland er utdannet sivilarkitekt fra NTNU i Trondheim, og var daglig leder i Link Signatur før hun

ble ordfører i 2007. Siden i fjor har hun arbeidet som prosjektleder i Unitech. Hun har flere styreverv. I Norsk kulturskoleråd ble hun innvalgt som styremedlem første gang i 2012, og deretter gjenvalgt både i 2014 og 2016, siste gang for en periode på fire år.

 

Tre kulturskoleentusiastiske KrF-ere ut

 

Morgenen etter at siste stemme var avgitt i årets stortingsvalg tyder alt på at den blåblå regjeringa vil fortsette å styre landet, iallfall inntil Kristelig Folkeparti eventuelt gjør alvor av trusselen om ikke å fortsette som et støtteparti for en regjering med Fremskrittspartiet i.

 

Apropos KrF: Av de fire stortingspolitikerne fra KrF som i vår fremma et representantforslag om en egen kulturskolemelding - og fikk flertall for dette - forsvinner nå tre ut av Stortinget. Av de fire skal bare Geir Jørgen Bekkevold fortsatt tale kulturskolesaken på Stortinget. Geir Sigbjørn Toskedal, Anders Tyvand og Line Henriette Hjemdal ble ikke gjenvalgt.

Les flere nyheter!