Stor etterspørsel: Nytt oppstarts- og lærerkurs i skapende skriving

2017 Skapende 1.9.JPG
NYTT KURS: På nyåret starter nytt oppstarts- og lærerkurs i skapende skriving.
01.09.2017 Egil Hofsli (tekst) Mali Hauen (foto)
Del på:

Stor etterspørsel: Nytt oppstarts- og lærerkurs i skapende skriving

OSLO: Interessen for det første oppstarts- og lærerkurs i skapende skriving i regi av Norsk kulturskoleråd og Norsk barnebokinstitutt ble så stor at kursrunde nummer to kjøres i gang allerede i februar 2018.

 

Påmelding gjøres her

Merk: Påmeldingsfrist er 15. januar 2018.

Men det er bare 15 deltakerplasser,

og "først til mølla"-prinsippet gjelder

 

Kurssamlingene gjennomføres i Oslo og er gratis, men deltakerne dekker selv reise og opphold.

 

Det er som et ledd i arbeidet med ny rammeplan for kulturskolen at ønsker Norsk kulturskoleråd ønsker å bidra til at skapende skriving blir et fag i flere kulturskoler. Derfor tilbyr kulturskolerådet i samarbeid med Norsk barnebokinstitutt dette gratis oppstarts- og lærerkurset.

 

Ikke bare for kulturskoleansatte, men …

 

En behøver ikke være ansatt i kulturskolen for å delta på dette kurset, også eksterne fagpersoner som ønsker å gjøre en avtale med en kulturskole, kan melde seg på. Dette er et tilbud til de som ønsker å sette i gang et tilbud innen skapende skriving i kulturskolen. Det er et krav at de aktuelle kulturskolene tilbyr skapende skriving som fag innen skoleåret 2018-2019.

 

Kurstilbudet består av tre samlinger, hvorav en samling går over to dager. Kurset er praktisk, deltakerne lærer seg ulike verktøy for skriving, fra intuitiv tekst til skriveformer som kan brukes i undervisning i kulturskolen. I mindre grad læres sjangerbruk. Eksempler på tverrfaglige muligheter gis større plass. Som en del av kurset vil det også være fokus på hvordan en kan starte et tilbud i skapende skriving i egen kommune.

 

Samlingene for kursrunde to arrangeres slik:

  • 15. – 16. februar 2018
  • 12. – 13. april 2018
  • 14. – 15. juni 2018

Samlingene er lagt opp over et såpass langt strekk fordi arrangørene anser det gunstig med godt med tid mellom samlingene for å kunne bearbeide stoffet.

 

Mellom kursdagene legges det til rette for frivillige oppgaver og et digitalt drøftingsrom der også kursleder deltar. Det kan også bli aktuelt med én ekstra kursdag i etterkant av de allerede planlagte todagerssamlingene. Denne dagen vies isåfall blant annet erfaringsdeling.

 

Det ble altså ikke plass til alle som søkte om kursplass i den første runden. De som søkte da hadde veldig variert yrkesmessig bakgrunn. Blant søkerne var både lærere, rektorer, bibliotekarer, forfattere, billedkunstnere, journalister, illustratører m.fl. Noen har jobbet med tekst tidligere, andre er ganske ferske. Til felles har de at de ønsker å jobbe med ordet sammen med barn og unge i kulturskolen.

 

Som kulturskoledag er skapende skriving godt egner for samarbeid med andre fag i kulturskolen involvert. For mange kulturskoler kan det være en god måte å starte arbeidet med å få barn og ungdom til å bruke ordet i kunstnerisk sammenheng. I teater, musikk, visuell kunst og dans spiller ordet allerede en betydelig rolle. Ved å legge til rette for tverrkunstneriske uttrykk kan kulturskoler på en overkommelig måte gjennomføre betydelige deler av fagplanen for skapende skriving.

 

Dreven kursleder

 

Kursleder blir Dag Larsen og kursene holdes på Norsk barnebokinstitutt (NBI) i Oslo. Larsen er til daglig utdanningsleder ved NBI. Han har arbeidet med skrivekurs for barn og ungdom siden 1982, og var med i gruppa som forfattet fagplanen for skapende skriving, som er en del av den nyeste rammeplan for kulturskolen, «Mangfold og fordypning».

 

NBI driver en egen toårig forfatterutdanning i skrivekunst og litteraturformidling, og metodikken derfra tilpasses for å lære kulturskolelærere å bruke verktøy som tilfredsstiller kravene til rammeplanens bredde- og kjerneprogram.

 

Skrivekurskompendium

 

Et kompendium vil trolig bli laget i tilknytning til kurset. Det er foreløpig ikke avklart hvor omfattende dette blir. Trolig vil kompendiet bli utarbeidet og ferdigstilt parallelt med selve kurset, slik at kompendiet blir mest mulig aktuelt for kursdeltakerne også etter kursslutt.

Les flere nyheter!