Kulturskolenes andel av kommunenes utgifter øker minimalt

06.09.2017 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Kulturskolenes andel av kommunenes utgifter øker minimalt

OSLO: Norske kommuner brukte 900 mill. kr mer på sine kulturskoler i fjor enn i 2001. Men målt i prosent ble norske kulturskoler tilgodesett med en andel på bare 0,1 prosent mer av kommunenes totale utgiftspotter i 2016 enn for 15 år siden.

 

Det viser KOSTRA-tall som Statistisk sentralbyrå (SSB) fokuserer i en artikkel som er publisert på ssb.no 6. september.

 

I 2001 var kommunenes netto driftsutgifter til kulturskolene 503 mill. kr, som var 0,4 prosent av kommunenes totale utgifter.

 

I 2016 var tilsvarende utgiftspott på totalt 1 403 mill. kr, altså nær en tredobling på 15 år. Men dette beløpet utgjør likevel ikke mer enn 0,5 prosent av kommunenes samlede netto driftsutgifter. Altså har andelen som går til kulturskole økt med én promille på 15 år.

 

Prioriterer kommunene kulturskolen?

 

Prioriterer kommunene kulturskolen? spør SSB i artikkelen som tar for seg både KOSTRA-tall og GSI-statistikk. SSB velger å la tallene tale svare på spørsmålet.

 

«Kulturskoler og KOSTRA henger sammen. I og med at ressurser som kommunene bruker til kulturskolene blir kostnadsført på en egen funksjon for kulturskolen i kommuneregnskapet, kan vi følge med på hvordan kommunene prioriterer kommunens kulturskole», skrives det i artikkelen.

 

Figuren vi gjengir sammen med denne nyhetssaken er henta fra SSB-artikkelen og viser utviklingen av kommunens kostnader til kulturskolene i perioden 2001-2016, i løpende kroner.

 

I 2001 var kommunenes netto driftsutgifter til kulturskolene NOK 503 millioner kroner, 0,4 prosent av kommunenes totale utgifter. I 2016 var de netto driftsutgiftene på NOK 1 403 millioner kroner, nær en tredobling i denne perioden.

 

Andelen stabil siden 2002

 

Dette beløpet utgjør 0,5 prosent av samlede netto driftsutgifter til kulturskolene. Fra 2002 har andelen penger til kulturskolene holdt seg stabil, på mellom 0,5 og 0,6 prosent av kommunens totale utgifter.

 

KOSTRA-tallene viser også at i 2016 brukte kommunene 267 kroner i netto driftsutgifter i gjennomsnitt per innbygger til kulturskolene. Brutto driftsutgifter til kulturskolene per bruker (elev) i 2016 var 19 000 kroner, fem prosent høyere enn året før.

 

Artikkelen på ssb.no omhandler også elevtallsutvikling, omfanget av deltidsarbeid i kulturskolen m.m.

 

Les hele artikkelen på ssb.no her

Les flere nyheter!