Budsjetthøring 19. oktober: Norsk kulturskoleråd ber om tre mill. kr

2016 Stortings-tv 25.10.png
STILLER PÅ HØRING: Norsk kulturskoleråds styreleder Nils R. Sandal skal 19. oktober tale kulturskolesak på høringsmøte i utdannings- og forskningskomiteen.
13.10.2020 Egil Hofsli (tekst og foto)
Del på:

Budsjetthøring 19. oktober: Norsk kulturskoleråd ber om tre mill. kr

OSLO: Mandag 19. oktober stiller Norsk kulturskoleråd på budsjetthøring i Stortingets utdannings- og forskningskomité – for tydelig å argumentere for hvorfor det behøves tre millioner kroner mer til kulturskoleutvikling over statsbudsjettet neste år.

 

På grunn av koronapandemien arrangeres denne høringa som videokonferanse på Zoom. Høringa overføres direkte på Stortingets nett-tv.

 

Programmet sier at Norsk kulturskoleråd skal i ilden kl. 12.52 (til 12.55) på det første av de to høringsmøtene som arrangeres i utdannings- og forskningskomiteen.

 

Det blir dessuten en samla spørsmålrunde med alle (fire aktører totalt) som blir hørt i samme runde som kulturskolerådet. I følge programmet skal den avvikles kl. 13.01–13.11. 

 

Hele økta som Norsk kulturskoleråd er aktør i, starter kl. 12.49.

 

Her finner du komiteens nettside

Der finner du møtetidspunkt samt program og lenke til nett-tv-sendingene.

 

Dette er medlemmene i utdannings- og forskningskomiteen

 

Norsk kulturskoleråd stiller på høringa med styreleder Nils R. Sandal og direktør Morten Christiansen. Sandal skal framfører innlegget, som ikke kan ha en varighet på mer enn tre minutter.

 

Ønsker mer til satsing på mangfold og digitalitet

 

Norsk kulturskoleråd er tilgodesett med drøyt 26 millioner kroner til kulturskoleutvikling i regjeringas statsbudsjettforslag for 2021. Dette er samme kronebeløp som kulturskolerådet mottar fra staten i år samt mottok i 2019. Norsk kulturskoleråd vil i høringa argumentere for hvorfor staten bør øke denne tildelinga med tre millioner kroner i 2021.

 

Kulturskolerådet vil i høringa løfte fram behovet for mer penger til kulturskoleutvikling gjennom satsinger på mangfold og digitalitet, henholdsvis 1,2 og 1,0 mill. kr. I tillegg ber kulturskolerådet om en indeksregulering på tildelingen, på 0,8 mill. kr.

 

Dermed er tre millioner kroner totalsummen Norsk kulturskoleråd ber om.

 

Les nyhetssak om statsbudsjettforslaget for 2021

 

Ved siden av å være et redskap for informasjonsinnhenting for komiteen, er en slik høring en viktig mulighet for interesseorganisasjoner til å forsøke å påvirke de beslutningene politikerne skal ta.

 

Komiteen velger fritt hvem som får informere

 

Når fagkomiteene behandler en sak, kan de ønske å innhente informasjon gjennom en høring. En høring er et møte hvor inviterte organisasjoner legger fram sitt syn og svarer på spørsmål fra komiteen.

 

Komiteen står helt fritt til å velge hvem som skal høres. Det er ingen som har krav på å få delta på en høring. Komiteen forutsetter at regjeringa har hørt alle berørte parter før saken legges frem for Stortinget. Høringen kommer i tillegg til den andre informasjonen komiteen har.

 

Som regel inviterer komiteen alle relevante organisasjoner som har søkt om å delta på høring. Organisasjonen bør være landsomfattende.

 

Høringene er målrettet informasjonsinnhenting og ikke noe debattforum. Publikum har ikke anledning til å ta ordet. Etter en bolk med innlegg stiller komiteens medlemmer spørsmål etter tur. Sakens ordfører får som regel stille spørsmål først.

 

Komiteen ønsker også å få overlevert en kort skriftlig oppsummering av organisasjonens synspunkt. Det skrives vanligvis ikke referat fra ordinære høringer. Høringer som har vært overført på Stortingets nett-tv kan gjenfinnes i videoarkivet.

Les flere nyheter!