Norsk kulturindeks 2020: Folldal skårer best på kulturskole

22.10.2020 Egil Hofsli (tekst) kulturindeks.no (illustrasjon)
Del på:

Norsk kulturindeks 2020: Folldal skårer best på kulturskole

FOLLDAL: Røros er for sjette gang på toppen av Norsk kulturindeks – med et kulturskoletilbud som også skårer godt. Men ser vi isolert på kulturskoletilbudet som er målt i Norsk kulturindeks 2020, er Folldal kommunen som skårer aller best – fulgt av Tokke, Vestre Slidre og Eidfjord.

 

Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er basert på registerdata fra en rekke offentlige etater, interesseorganisasjoner og foreninger. Målsetningen med Norsk kulturindeks er å beskrive det faktiske kulturtilbudet og den faktiske kulturbruken innenfor kommunen som geografisk område.

 

Indeksen er utviklet av Telemarksforsking i samarbeid med norske kommuner og fylkeskommuner. Hvert år samler Telemarksforsking data til Norsk kulturindeks og gir ut en oversikt over hvordan kommunene plasserer seg i forhold til hverandre. De årlige kulturindeksene er basert på data fra året før. Det vil si at Norsk kulturindeks 2020 er basert på data fra 2019. Man må derfor velge 2019 som år for å få fram datagrunnlaget for Norsk kulturindeks 2020.

 

Måles på tre områder

 

På kulturskolefeltet er det tre områder kommunene måles på, og samtlige tall hentes fra Grunnskolens Informasjonssystem (GSI), som Utdanningsdirektoratet er ansvarlig for. De tre områdene er

 

  • antall årstimer totalt i kulturskolen
  • antall elever fra kommunen i kulturskolen
  • bredden i kulturskoletilbudet

 Og når en ser på de innrapporterte GSI-tallene på disse tre områdene, er det innlandskommunen Folldal som skårer aller best.

 

Så er det verdt å merke seg at det er delte meninger om hvorvidt disse tre områdene til sammen forteller sannheten om hvilke kommuner som gir det beste kulturskoletilbudet. Det fins også mange andre måter og områder å måle kulturskolekvalitet på, som ikke vektlegges i Norsk kulturindeks.

 

Kunnskapsgrunnlag i mange kommuner

 

Datamaterialet i Norsk kulturindeks muliggjør en rekke statistiske analyser og sammenligninger, og brukes som kunnskapsgrunnlag for kommuneadministrasjon og politikere i mange norske kommuner. Med basis i indeksen leverer Telemarksforsking ulike typer rapporter som kunnskapsgrunnlag for kulturplanprosesser, planlegging av nytt kulturhus, utredninger av regionale samarbeid med mer. Rapportene er godt egnet til å beskrive kulturlivet i en kommune, region eller fylke – og hvilket mulighetsrom som finnes på de ulike kulturområdene. Slike rapporter kan være til god hjelp i utarbeidelse av bl.a. planer, søknader og rapporteringer.

 

2020 er altså sjette året på rad hvor vi finner Røros kommune på toppen av Norsk kulturindeks. Lillehammer er nummer to, mens Nord-Aurdal er nummer tre. Deretter følger Gloppen, Trondheim og Hamar.

 

Se mye mer om Norsk kulturindeks på kulturindeks.no

Les flere nyheter!