Ny Kulturbarn 0–8-konferanse 11. november

2018 Kulturbarn 19.10.png
NY KULTURBARNKONFERANSE: 11. november arrangeres den andre Kulturbarn 0–8-konferansen. Bildekollasjen er fra den første konferansen.
28.10.2020 Egil Hofsli (tekst og foto) Lars Opstad (foto)
Del på:

Ny Kulturbarn 0–8-konferanse 11. november

OSLO: Kulturbarn 0–8 er tittelen både på et prosjekt og et konferansekonsept som fokuserer kunst, kultur, kreativitet og kompetanse i arbeidet med de yngste barna. Nå er det klart for konferanse nummer to. Onsdag 11. november arrangeres den, og det skjer på nett.

 

Dette skal være en faglig arena og møteplass for lærere på grunnskolens fire laveste trinn, ansatte i barnehage og kulturskole samt bibliotekansatte, kulturarbeidere, produsenter for alle kunstarter og alle andre som er engasjert i og opptatt av kunst, kultur, kreativitet og kompetanse for aldersgruppa 0–8 år.

 

Gratis nettkonferanse  påmelding mulig nå

 

Konferansen arrangeres av Kulturtanken, Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen og Norsk kulturskoleråd.

 

Mer informasjon og påmeldingsmulighet på kulturtanken.no her

 

Konferansen arrangeres på videomøtetjenesten Zoom, onsdag 11. november kl. 10.00–15.00. Det koster ingenting å delta, men påmelding er nødvendig.

 

Programmet forteller at det legges opp til en tredelt konferanse, der delene har fått titlene Erfaringsrommet, Inspirasjonsrommet og Mulighetsrommet. 

 

I Erfaringsrommet deler de seks Kulturbarn-kommunene ny kunnskap og kulturelle kompetanse fra lokalt samarbeid om kunst og kultur for de yngste barna. Her blir det innlegg ved representanter for kommunene Fredrikstad, Kristiansand, Målselv, Røros, Sunnfjord og Øygarden.

 

I samme del av konferansen blir det også en bolk kalt Dialog om samarbeidet til barnas beste.

 

Påfyll av motivasjon

 

I Inspirasjonsrommet ønsker konferansearrangørene å gi deg lyst og motivasjon til å fokusere på kunst, kultur og kreativitet med og for de yngste.

 

Blant bidragsytere her er Kirsten Halle, førstelektor ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Institutt for barnehagelærerutdanning, Universitetet i Stavanger, Venke Marie Sortland og Sigrid Kopperdal, begge dansere i Landing samt Ingrid Skarprud, forsker, barnehagelærer og visuell kunstner.

 

I Mulighetsrommet skal en se framover og på muligheten for å kunne påvirke en god kulturpolitikk for alle barn. Her blir det debatt om hvem som tar ansvaret for at kunst og kultur er tilgjengelig for alle barn 0–8 år - i påvente av ny kulturmelding?  

 

Moderator for debatten er Guro Kleveland, redaktør i Ballade. I panelet stiller blant andre Kirsten Halle (omtalt tidligere i artikkelen) og Trude Skarvatun, rektor Sunnfjord kulturskule og prosjektleder for Kulturbarn-kommunen Sunnfjord.  

 

Avslutningsvis blir det en bolk med tittelen "Hva nå Kulturbarn? Hvor går veiene videre".  her deltar Morten Christiansen, direktør i Norsk kulturskoleråd, Ann-Kristin Orset, senterleder for Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen og June M. Breivik, avdelingsdirektør i Kulturtanken. 

 

Bente Aster er konferansens konferansier.

Les flere nyheter!