Fremtidens kulturskole får egen nettside på kulturskoleradet.no

14.10.2020 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Fremtidens kulturskole får egen nettside på kulturskoleradet.no

TRONDHEIM: Norsk kulturskoleråd og KS vil bidra til at framtidas kulturskole blir optimalt god. Derfor prosjektet Fremtidens kulturskole, og derfor egen nettside for prosjektet.

 

I dag lanseres nettsida Fremtidens kulturskole, som du finner her på kulturskoleradet.no.

 

– Nettsiden er en side for prosjektet Fremtidens kulturskole, som skal dokumentere og inspirere til handling og deltakelse. Samtidig som vi synliggjør mulige aktiviteter å delta på, skal vi løfte frem fokusområder som synes relevante i arbeidet med Fremtidens kulturskole, sier Torkel Øien (bildet), rådgiver i både Norsk kulturskoleråd og KS, og leder for prosjektet Fremtidens kulturskole.

 

– Det har vært og er fortsatt et stort engasjement, særlig fra kommunene i dette prosjektarbeidet. KS og Norsk kulturskoleråd er veldig takknemlig for dette – da det er helt avgjørende at kommunesektoren er med i samskaping og utviklingsarbeid for et skoleslag og et ansvarsområde som kommunene er eiere av. Å løfte skoleslaget inn som sentralt i oppvekstssektoren og samfunnsutviklingen, gir mange spennende perspektiver å jobbe med, sier Torkel Øien, og håper mange finner nytte av å besøke og bruke nettsida, som har det formelle navnet kulturskoleradet.no/vi-tilbyr/fremtidens-kulturskole.

 

En side for Fremtidens kulturskole, skal dokumentere og inspirere. Samtidig som vi synliggjør mulige aktiviteter å delta på, skal vi løfte frem fokusområder som synes relevante i arbeidet med Fremtidens kulturskole.

 

Det har vært et stort engasjement, særlig fra kommunene i dette arbeidet. KS og Norsk kulturskoleråd er veldig takknemlig for dette – da det er helt avgjørende at kommunesektoren er med i samskaping og utviklingsarbeid for et skoleslag og et ansvarsområde som kommunene er eiere av.

 

Å løfte skoleslaget inn som sentralt i oppvekstssektoren og samfunnsutviklingen, gir mange spennende perspektiver å jobbe med.

 

«Vi leter etter fremtidens kulturskole hvordan ser det ut?» spørres det innledningsvis på den nye nettsida. For å få en forståelse for hvordan kulturskolen kan forsterke sin rolle som samfunnsaktør og samtidig bli relevant for flest mulig innbyggere i kommune-Norge, må vi vite mer om hvilken funksjon den kan fylle og hvilke mål den kan bidra til oppnåelsen av. Og i dette arbeidet skal altså nettsida ha en funksjon.

 

nettsida Fremtidens kulturskole finner du grundig beskrivelse av prosjektet Fremtidens kulturskole – inklusive bakgrunnsstoff, begrunnelse, aktivitetsinformasjon og rapporter. Kulturskole 3.0 er viet mye plass. Her vil du alltid finne siste nytt om prosjektet. Etter hvert kommer det også gode eksempler på hvordan kommuner og kulturskoler jobber med å skape bedre kulturskoletilbud.

 

Til nettsida Fremtidens kulturskole

Les flere nyheter!