Kulturskolerådet ba om tre mill. kr "ekstra" til kulturskoleutvikling – se opptak

2020 Høring v.2 .png
PÅ HØRING: Norsk kulturskoleråds styreleder Nils R. Sandal (t.v.) og direktør Morten Christiansen talte kulturskolesak på digitalt høringsmøte i utdannings- og forskningskomiteen. (Skjermdump, Stortings-tv)
19.10.2020 Egil Hofsli (tekst og foto)
Del på:

Kulturskolerådet ba om tre mill. kr "ekstra" til kulturskoleutvikling – se opptak

OSLO: Mandag 19. oktober stilte Norsk kulturskoleråd på budsjetthøring i Stortingets utdannings- og forskningskomité. Styreleder Nils R. Sandal argumenterte for hvorfor det behøves tre millioner kroner mer til kulturskoleutvikling over statsbudsjettet neste år  til satsing på mangfold og digitalitet.

 

På grunn av koronapandemien ble høringa arrangert som videokonferanse på Zoom. Høringa ble overføres direkte på Stortingets nett-tv.

 

Du kan se kulturskolerådets innlegg på nett-tv herDet er styreleder Nils R. Sandal som framfører innlegget, som starter kl. 12.53 i sendingen fra første høringsmøte.

 

 

Norsk kulturskoleråds høringsinnspill - dokumentet

 

Norsk kulturskoleråd var i ilden på det første av de to budsjetthøringsmøtene som arrangeres i utdannings- og forskningskomiteen denne høsten. 

 

I spørsmålsrunden etter innlegget, ble kulturskolerådet spurt av Marit Knutsdatter Strand (Sp) [kl. 13.03.53], angående hva kulturskolerådet har gjort for å bedre kvaliteten i kulturskolen, i tråd med regjeringas politiske satsinger.

 

Her svarte Morten Christiansen, direktør i Norsk kulturskoleråd [kl. 13.05.55], ved å fortelle om hva kulturskolerådet har bistått Utdanningsdirektoratet med i år.

 

Her finner du komiteens nettside

Der finner du også lenke til nett-tv-sendingen, der kulturskolerådet altså er i ilden kl. 12.53 i det første høringsmøtet, mandag 19. oktober.

 

Dette er medlemmene i utdannings- og forskningskomiteen

 

Ønsker mer til satsing på mangfold og digitalitet

 

Norsk kulturskoleråd er tilgodesett med drøyt 26 millioner kroner til kulturskoleutvikling i regjeringas statsbudsjettforslag for 2021. Dette er samme kronebeløp som kulturskolerådet mottar fra staten i år samt mottok i 2019. På høringa argumenterte Norsk kulturskoleråd for hvorfor staten bør øke denne tildelinga med tre millioner kroner i 2021.

 

Kulturskolerådet løfta fram behovet for mer penger til kulturskoleutvikling gjennom satsinger på mangfold og digitalitet, henholdsvis 1,2 og 1,0 mill. kr. I tillegg ba kulturskolerådet om en indeksregulering på tildelingen, på 0,8 mill. kr.

 

Les nyhetssak om statsbudsjettforslaget for 2021

 

Ved siden av å være et redskap for informasjonsinnhenting for komiteen, er en slik høring en viktig mulighet for interesseorganisasjoner til å forsøke å påvirke de beslutningene politikerne skal ta.

 

Komiteen velger fritt hvem som får informere

 

Når fagkomiteene behandler en sak, kan de ønske å innhente informasjon gjennom en høring. En høring er et møte hvor inviterte organisasjoner legger fram sitt syn og svarer på spørsmål fra komiteen.

 

Komiteen står helt fritt til å velge hvem som skal høres. Det er ingen som har krav på å få delta på en høring. Komiteen forutsetter at regjeringa har hørt alle berørte parter før saken legges frem for Stortinget. Høringen kommer i tillegg til den andre informasjonen komiteen har.

 

Som regel inviterer komiteen alle relevante organisasjoner som har søkt om å delta på høring. Organisasjonen bør være landsomfattende.

 

Høringene er målrettet informasjonsinnhenting og ikke noe debattforum. Publikum har ikke anledning til å ta ordet. Etter en bolk med innlegg stiller komiteens medlemmer spørsmål etter tur.

Les flere nyheter!