Avspark i KOM! Øst

img_363.JPG
PROSJEKTLEDERNE: Ragnhild Skille og Torkel Øien skal lede an i KOM! Øst.
03.02.2012 Egil Hofsli (tekst og foto)
Del på:

Avspark i KOM! Øst

STRÖMSTAD: Onsdag 8. februar kommer KOM! til Østlandet for alvor. Da er det avspark på svensk gress. 130 deltakere stiller til start på første nettverkssamling i det treårige kulturskoleutviklingsprosjektet.

 

I alt 18 kulturskoler fra fire østlandsfylker deltar i dette fjerde ordinære prosjektet i kulturskoleutviklingsprogrammet Kreativt Oppvekstmiljø (KOM!). Og hver av dem stiller med en samarbeidspartner fra egen kommune.

 

Det er Norsk kulturskoleråd sentralt som sammen med Norsk kulturskoleråd region øst arrangerer KOM! Øst. Regionen dekker Akershus, Oslo og Østfold, og 15 av deltakerkulturskolene er hjemmehørende her. I tillegg kommer tre skoler fra Oppland.

Hovedmål: Kulturskole = kraftsentrum

KOM!-programmet har fokus på kulturskolens kjernevirksomhet skal være med på å skape helhet i kultursatsingen for barn og unge i skole og lokalmiljø. Hovedmålet er å utvikle kulturskolen til et kraftsentrum og et kunstfaglig ressurssenter i kommunen, med et kvalitativt godt kunst- og kulturtilbud til sine elever.

KOM! Øst er et treårige prosjekt, bestående av blant annet seks nettverkssamlinger, flere fagdager, produksjons- og prosjektsledersamlinger. Det inngår også et eget lederprogram - Gehørbasert ledelse - for kulturskolelederne.

Første samling

Direktør Inger Anne Westby i Norsk kulturskoleråd skal klippe snora når det nye prosjektet åpnes offisielt kl. 14.00 onsdag 8. februar. Westby er også med i ressursgruppa innen ledelse, og skal i ilden igjen når dette programmet skal presenteres, da sammen med de øvrige tre i ressursgruppa; Erlend Dehlin, Håvard Moe og Einar Øverenget.

Westby skal også holde plenumsforedraget ”Barn og unges rett til kunst og kultur” som faglig avslutter første samlingsdag. Innen da har prosjektlederne Ragnhild Skille og Torkel Øien rukket å presentere prosjektets idé og identitet.

Ole Hamre og Anett Hjelkrem

Dag to åpner ”fargerikt” når multikunstner Ole Hamre holder fellesforedrag ”Fargerikt”, som fokuserer hans Fargespill-prosjekt. Hamre skal sammen med Sissel Saue også holde et verkstedkurs senere samme dag, i en bolk som består av seks parallelle verkstedkurs innen seks ulik kategorier.

Men mellom Hamres åpningsforedrag og verkstedkursene skal koreograf og danser Anett Hjelkrem lede an når deltakerne sammen skal få skape ”Verdens beste åpningsnummer”.

De parallelle verkstedkursene avsluttes med at gruppene kommer sammen og i plenum presenterer litt av hva de har arbeidet med.

Senere på kvelden blir det både en KRUt-forestilling og en festmiddag.

Siste samlingsdag inneholder blant annet to fellesforedrag: Gunnild Bak de Ridders ”Hvor er vi, hva vil vi, hvor går vi?” og Wenche Waagens ”Ord på veien”. Bak de Ridder er utviklingssjef ved Århus musikkskole og med i prosjektledelsen for interregprosjektet KRUt, Waagen er fagbokforfatter og førstelektor ved Institutt for musikk ved NTNU.

Les flere nyheter!