Tid for TUP(-søknad)

img_362.jpg
TUP-OPPTAK: Denne våren kan nye, unge musikere få plass i Talentutviklingsprogrammet Unge Musikere.
01.02.2012 Egil Hofsli (tekst) Knut Utler (foto)
Del på:

Tid for TUP(-søknad)

OSLO: Denne våren gis nye, unge musikere muligheten til en plass i Talentutviklingsprogrammet Unge Musikere (TUP). Søknadsfrist: 15. mars.

 

Etter levert søknad må alle aktuelle kandidater gjennomføre en opptaksprøve, som normalt finner sted i april/mai. Opptak skjer normalt for to år.

 

Utfordringer og muligheter

 

TUP skal gi spesielt talentfulle ungdommer et tillegg til undervisningen de mottar ved sin lokale kulturskole, videregående skole eller gjennom privatopplæring. Programmet skal gi elevene ekstra utfordringer og muligheter utover det kulturskolen, den videregående skolen eller privatopplæringen tilbyr.

 

Tilbudet gis i samarbeid med elevens kulturskole, videregående skole eller privatskole/-lærer.

 

Programmet er utviklet i samarbeid mellom de statlige institusjonene som gir høyere utøvende musikkutdanning i Oslo, Bergen, Kristiansand, Stavanger, Tromsø og Trondheim. Hver institusjon har ansvar for et bestemt geografisk område.

 

Tilbudet omfatter blant annet:

  • Individuell undervisning på instrument

  • Gruppeundervisning i musikkteori

  • Samspillgrupper

 

Det gis undervisning omtrent hver tredje uke gjennom hele undervisningsåret. Opplegget kan variere mellom institusjonene. Det legges vekt på et samarbeid med lokale lærere om undervisning og repertoar.

 

Undervisningen er gratis, men elevene må selv betale nødvendige reise- og oppholdsutgifter for å delta. Elever med ekstra store reisekostnader kan få reisestøtte som dekker en del av utgiftene.

 

Alle instrumenter og sjangere

 

Programmet omfatter i utgangspunktet alle instrumenter og sjangere. Dersom den institusjonen eleven hører til etter den geografiske fordelingen ikke har tilbud på elevens instrument, kan det være mulig å tilby eleven plass ved en av de øvrige institusjonene. Søknad skal likevel sendes til den institusjonen der eleven har geografisk tilhørighet.

 

Om søknad

 

Den enkelte kulturskole, videregående skole eller privatskole/-lærer må søke på vegne av sine elever.

 

Det er begrenset antall plasser i talentutviklingsprogrammet. En bør derfor bare søke opptak for elever som er spesielt talentfulle, som kan gjøre seg nytte av et tilrettelagt talenttilbud og som vil kunne takle en prøvespillsituasjon selv om eleven ikke skulle bli tatt opp.

 

Om opptak

 

Opptak til programmet skjer etter opptaksprøve. Denne prøven finner sted på hver enkelt institusjon (høgskole eller universitet) i løpet av april/mai. Opptak skjer normalt for to år. Etter to år er det mulig å søke nytt opptak. Øvre aldersgrense er 19 år.

 

Mer informasjon finner du på ungemusikere.no. Der ser du også hvilken høgskole som har ansvaret i ditt distrikt, og kan også finne riktige kontaktperson for deg.

 

Og søknadsfrist er altså 15. mars 2012.

Les flere nyheter!