Østlendingene stadig ivrigst i å oppfylle unges kulturelle drømmer

img_364.jpg
ØSTLENDINGENE BEST: Kommunene i østlandsfylkene viser størst iver i å fremme drømmestipendkandidater.
06.02.2012 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Østlendingene stadig ivrigst i å oppfylle unges kulturelle drømmer

TRONDHEIM: Østlendingene er de beste, men sørlendingene er hakk i hæl. Vestlendingene, trønderne og nordlendingene er langt bak.

 

Dette handler om norske kommuners vilje til å gi sine unge muligheten til å få realisert kulturelle drømmer. Nå i første halvdel av februar er det høysesongen hva gjelder å fremme kandidater til Drømmestipendet 2012.

 

Drømmestipendet utdeles av Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping. Hvert år utdeles én million kroner fordelt på 100 stipend pålydende 10 000 kroner. Fra og med i år kan alle kommuner fremme inntil seks kandidater - soloutøver eller gruppe - i seks kategorier: Dans, musikk, skapende skriving, teater, visuell kunst og annet.

 

Hvor hyppig benytter kommunene seg av sjansen til å gi sine unge denne muligheten? Ikke alle kommuner gir sine unge denne sjansen. I hvert fall ikke årlig. Mens andre hyggelig nok søker år etter år. Det viser statistikk basert på de åtte årene

Drømmestipendet har vært utdelt.

 

Trønderne på frammarsj - nordlendingene klar jumbo

 

Østlandet er så langt landsdelen med de flittigste kommunene hva gjelder å søke. I de åtte østlandsfylkene har kommunene benyttet 55 prosent av søkemulighetene siden starten i 2004. Sørlendingene (to fylker) er hårfint bak, med 54 prosent.

 

De fire vestlandsfylkene har siden 2004 en søkeprosent på 44 å vise til. Midt-Norge (to fylker) har klatret opp til 43 prosent, etter en kjempemobilisering i Sør-Trøndelag i fjor. Nord-Norge (tre fylker) er klar jumbo med 36. Her er det mye å hente.

 

Akershus/Oslo suverent best

 

Ser vi på fylkene enkeltvis er det Akershus/Oslo som har de suverent flinkeste kommunene hva gjelder å søke Drømmestipendet for sine unge kulturutøvere. Her er søknadshyppigheten 76 prosent. Det er langt foran nummer to på lista; Vest-Agder (60 prosent). Laveste trinn på seierspallen innehas av Hedmark (55 prosent).

 

Ellers viser statistikken at Møre og Romsdal er suverent best i vest (53 prosent), at sørtrønderne søker flittigere enn nordtrønderne og at finnmarkingene har søkt mest i nord.

 

44 kommuner har aldri søkt - hvorfor?

 

Ennå fins det 44 kommuner som ikke har levert én eneste søknad i løpet av åtte år. Nordland har flest ikke-søkere; åtte totalt. Deretter følger Hordaland og Sogn og Fjordane med seks.

 

Men hyggelig nok for landets unge kulturutøvere; stadig flere kommuner kommer på banen som søkere, og de søker stadig oftere. 2011 er rekordåret hittil: 256 kommuner fremmet kandidat til Drømmestipendet.

 

Tida inne for å finne kandidater

 

Februar er måneden for å melde sitt eget eller andres kandidatur til Drømmestipendet 2012. Det skal skje til kulturskolelederen i den kommunen vedkommende er hjemmehørende i. Fristen for å fremme kandidatur varierer fra kommune til kommune.

 

Mye mer om Drømmestipendet fins på drommestipendet.no.

Les flere nyheter!