Kulturskolenes lederkonferanse 2012: Sammen setter vi tonen

img_409.JPG
TIL START: Professor og forsker Anne Bamford kommer til Kulturskolenes lederkonferanse 2012.
15.02.2012 Egil Hofsli (tekst og foto)
Del på:

Kulturskolenes lederkonferanse 2012: Sammen setter vi tonen

OSLO: 12.-13. april 2012 arrangerer Norsk kulturskoleråd og Norges musikkhøgskole den tredje Kulturskolenes lederkonferanse. Tema for årets konferanse er ”Sammen setter vi tonen”.

 

Konferanseprogrammet

 

Konferansen er tenkt å gi kulturskoleledere fra hele landet en solid dose påfyll med fagkunnskap og debattforum. Første dag har en klar faglig profil. Dag to har en mer politisk profil, og inneholder blant annet en politisk paneldebatt. Partiledere og skole-/ kulturpolitiske talsmenn er invitert til å delta i debatten.

 

Les om paneldebattantene

 

Konferansens målgruppe

 

Arrangøren har hatt følgende målgruppe i hodet når programmet har blitt utarbeidet: Kulturskolerektorer, inspektører, kultursjefer, kommunale kulturkonsulenter og ledere av kulturorganisasjoner.

 

Konferansen vil også ha høy aktualitet for lærere og ledere i den videregående skolen, ved høgskoler og universitet samt representanter fra politiske fora både lokalt, regionalt og nasjonalt. Første del av torsdag vil også alle ansatte ved Norges musikkhøgskole (NMH) delta.

 

Konferansen inneholder foredrag, kurs, debatter, kunstneriske innslag og sosialt samvær.

 

Organisering og bidragsytere

Konferansen åpnes av Eirik Birkeland, rektor ved NMH. I første del av programmet deltar Inger Anne Westby (direktør i Norsk kulturskoleråd), Jan Sivert Jøsendal (avdelingsdirektør i KS Utdanning), Ingrid Maria Hanken (prorektor ved NMH) og Veslemøy Ellefsen (leder for PPU ved Kunsthøgskolen i Oslo).

 

Denne delen av konferansen avsluttes med en paneldebatt under ledelse av Svein Bjørkås, leder for musikkvitenskapelig institutt Universitetet i Oslo.

 

Det blir en innholdsrik dag med ulike tema og med muligheter for å melde seg på ulike parallellseminar etter ønske og behov. Parallellseminar 1A - 1E vil bli debattforum med en kort innledning innen ulike områder: Talent, forskning, kunst og kultur i opplæringen, kompetansebehov og lederutdanning. Deltakerne oppfordres til å delta aktivt i forumene.

 

Blant foredrags- og kursholderne finner vi navn som Kirsti Saxi (leder for Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen) og Kjell Dahl (organisasjonskonsulent og daglig leder i Dahl og Johnsen Ans). Han er en av hovedaktørene i KS sitt topplederprogram ”Krefter i bevegelse”.

 

Parallellseminarene vil holdes av Kai Roger Magnetun, Håvard Moe, Anne Rose Røsbak Feragen, Cathrine Winnes Trevino og Donatella De Paoli.

 

Omtale av kurs- og foredragsholderne

 

Sentral rapport presenteres

 

Fredag starter med at professor Anne Bamford legger fram funnene fra sin undersøkelse om kunst og kulturopplæringa i Norge.

 

Bamfords rapport - norsk sammendrag

 

Hans Ole Rian, leder av det regjeringsoppnevnte Kulturskoleutvalget, vil ta for seg oppfølging av utvalgets rapport.

 

Arild Hoksnes (NRK-journalist, artist og kulturarbeider) leder paneldebatten med sentrale politikere og spesielt inviterte deltakere. Debatten vil ha overskriften ”Oppfølging av Kulturskoleløftet”, og har innleggene til Bamford og Rian som bakteppe.

 

Konferanseprogrammet

 

Praktisk informasjon

 

Hvor: Norges musikkhøgskole, Slemdalsveien 11, Oslo

 

Når: torsdag 12. og fredag 13. april 2012

 

Oppstart: torsdag kl. 10.00 (registrering fra 9.00)

 

Avslutning: fredag kl. 14.30

 

Deltakeravgift: 1.990 kr inkludert lunsj begge dager. Deltakelse bare første dag: 1.200 kr inkl. lunsj. Deltakelse bare andre dag: 790 kr inkl. lunsj

 

Påmelding: Fristen er 30. mars 2012. Påmeldingsskjema her

 

I påmeldingsskjemaet må du krysse av for hvilket kurs du ønsker å delta på der det er parallelle sesjoner. Påmeldingen er bindende. Det vil si at dersom du er påmeldt, men ikke møter, må hele avgiften betales. Unntaket er dokumentert sykdom.

 

Overnattingsmuligheter: Vi har inngått gunstige avtaler med Thon Hotel Gyldenløve og Rica Holberg Hotell.

 

Hotelltilbudene

 

Mer informasjon om Kulturskolenes lederkonferanse generelt

Les flere nyheter!